Sessioner_Årsmøde_2016_617px
Samtale mellem medlemmer ved session på årsmødet i 2016.

Succesen fra sidste årsmøde gentages, og i år bliver der ikke mindre end syv forskellige emner at vælge imellem på DANVAs årsmøde i Aarhus. Torsdag den 18. maj kl. 14 og kl. 16 kan deltagerne vælge mellem en række spændende sessioner i flere spor om aktuelle emner i vandsektoren.

Partnerskab og værdiskabende grundvandsbeskyttelse

Kom og bidrag til ideer til multifunktionel arealanvendelse, hvor selskaber, landbrug og kommuner sammen sikrer grundvandet mod forurening. Vandselskaberne har brug for plads til at sikre grundvandet. Kom og hør Trefor Vands undersøgelse af grundvandsvenlige afgrøder, og vær med til at  udforske mulighederne for at sikre win-win i brugen af arealerne.

Vi forsyner Danmark

Skal vandsektoren også i fremtiden være underlagt demokratisk ejerskab og styring, eller er det på tide, at private investorer skal kunne skyde kapital ind med forrentning for øje? Vil tilførsel af privat kapital skabe mere værdi for danskerne og samfundet, når præmissen er, at vand skal være så billigt for forbrugerne som muligt?

Trepunktssamtale om visioner for fremtidens forsyninger.

Formand for DANVA, Lars Therkildsen, borgmester i Ikast-Brande og medlem af KL’s udvalg for teknik og miljø, Carsten Kissmeyer og senior vice president i Kamstrup, Jesper Daugaard debatterer fremtidens forsyninger med udgangspunkt i regeringens forsyningsstrategi ”Forsyning for fremtiden” og forsyningernes vision ”Vi forsyner Danmark”.

Anbefalinger til god selskabsledelse

DANVA har taget initiativ til udviklingen af et nyt kodeks for god selskabsledelse for forsyningsbranchen.

Udviklingen af det nye kodeks for god selskabsledelse er i fuld gang, og forventes at blive ”soft law“ inden for selskabsledelse i forsyningsbranchen.

Hør mere om baggrunden og udviklingen af kodekset - og deltag i drøftelser af udfordringer, som kodekset skal adressere.

Det endelige kodeks offentliggøres den 13. juni ved en konference i København. Læs artiklen om arbejdet i ÅRSMØDEAVISEN her.

Speed indlæg – VUDP projekter

VUDP, Vandsektorens udviklings- og demonstrationsprogram, har i løbet af 2016 sat 8 spændende projekter i gang – hvis du har lyst til at høre om projekterne og stille spørgsmål til projektets parter, så er det denne session, du skal vælge. Sessionen er planlagt som en Speed-workshop, hvor du vil høre en kort præsentation af hvert projekt. Derefter vil oplægsholderne være tilgængelige, og du vil få lejlighed til at spørge ind til de emner, der har netop din interesse, herunder VUDP og hvordan man søger midlerne. Læs mere her.

Hvordan får vi fat i ungdommen? Case fra BlueKolding

Har du lyst til at blive inspireret til, hvordan man kan tiltrække og fastholde unge mennesker i jobs i vandsektoren og til at dele din viden og holdninger med andre interesserede, så er det denne session du skal deltage i. DANVA præsenterer resultaterne fra en målgruppe og imageanalyse udført blandt 145 deltagere i alderen 12- 41 år, samt et nyt projekt om tiltrækning af unge talenter til vandbranchen. Samtidig vil du høre om BlueKoldings erfaringer med at inddrage ideer fra gymnasieelever i opgaveløsningen. 

Nye finansieringsmodeller – udvikling af brancheløsninger?

DANVA har fokus på at sikre vandselskaberne muligheder for at tænke anderledes. Nye rammer og muligheder for vandselskaberne øger fokus på nye måder at drive forretning på – nogen vil sige, nye måder at se på kerneydelsen på. På denne session præsenteres I for en konceptidé fra Aarhus Vand, der kan sikre finansiering af adskillelse af regn- og spildevand på privat grund, blandt andet ved at udnytte muligheden for abonnementsordninger på stikledninger. Kom og hør om konceptet, og giv din mening til kende.

Dansk lovgivning made in Europe – hør om DANVAs europæiske arbejde

Der er ingen tvivl om, at det, der foregår på europæisk plan, har afgørende betydning for de nationale rammer. Derfor prioriteres det internationale arbejde højt. Medlemsskabet i EurEau giver et unikt europæisk netværk og mulighed for, at den danske vandsektor får direkte indflydelse på ordlyden af den europæiske lovgivning. I denne session vil du høre nærmere om EurEau fra Bruno Tisserand, som er præsident for EurEau og direktør for Veolias forsknings- og innovationscenter med ansvarsområdet ”byer”. Læs mere her.

Læs mere

Læs mere om DANVA Årsmøde.

Yderligere information

Kontakt Louise Andersen på telefon 8793 3564, mobil 2484 5211 eller la@danva.dk