DANVA sætter sammen med Dansk Fjernvarme yderligere fokus på den ny persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Vi går sammen, idet vi forudser at vores medlemmer står med en række fælles udfordringer, som vi med fordel kan løse i fællesskab.

Tidspunkt

Den 14. november kl. 10.00 til 15.30 afholder foreningerne en fælles workshop i Skanderborg (Vandhuset).

Vi ønsker med udgangspunkt i workshoppen at etablere rammerne for, at forsyningsselskaberne i fællesskab kan hjælpe hinanden på rejsen henimod at efterleve den ny persondataforordning.

Målgruppe

Workshoppen og det efterfølgende fælles forløb henvender sig primært til de af DANVAs og Dansk Fjernvarmes medlemmer, der har eller får ansvaret for behandling af persondataoplysninger.

Vi henvender os både til de selskaber, der er påbegyndt arbejdet, samt til dem der står på tærsklen til at gå i gang.

Workshoppens indhold og mål

Workshoppen er det første skridt i et fælles forløb, hvor medlemmerne får mulighed for at erfaringsudveksle og hjælpe hinanden i deres arbejde med at efterleve den ny persondataforordning.  

Mål et: Forsyningsselskaber der alle har igangsat aktiviteter i relation til den ny persondataforordning, deler ud af deres erfaringer. Vi sammenholder disse erfaringer med

blandt andet Datatilsynets anbefalinger på området, hvorefter vi udarbejder vores fælles bud på, hvorledes arbejdet med den ny persondataforordning konkret kan gribes an i selskaberne.

Mål to: Vi identificerer og prioriterer vores første bud på de indsatsområder, som vi ønsker at løfte i fællesskab. Hensigten er at uddele konkrete opgaver imellem os, så vi ikke hver især skal starte fra bunden.

Efter workshoppen

Hvis interessen og opbakningen er til stede, vil workshoppen blive fulgt op af fælles møder i DANVA og Dansk Fjernvarme, hvor vi gennemfører konkrete persondata-aktiviteter.

Vores mål er løbende at kunne levere kortfattede skarpe output i form af vejledninger/anbefalinger og eksempler til DANVAs og Dansk Fjernvarmes medlemmer.

Tilmelding til workshop

Deadline for tilmelding til workshoppen er den 31. oktober. Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig ved at give besked til Helle Benjaminsen (hb@danva.dk).

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller input til workshoppen og det efterfølgende forløb er du velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)

For yderligere information om DANVAs indsats på persondataområdet henvises til DANVA persondata site http://www.danva.dk/Medlemmer/Lovgivning/Persondatalovgivning.aspx?q=persondata.

Her fremgår det blandt andet at DANVA sideløbende med workshoppen har fokus på formidling til ledelseslaget i selskaberne, hvor persondata-indsatsen skal forankres og drives.