DANVA har modtaget 29 VUDP ansøgninger fordelt på 13 drikkevandsprojekter, 13 spildevandsprojekter og 3 klimatilpasningsprojekter. 

Der er søgt om i alt ca. 30,5 mio. kr. med samlet projektsum på 45 mio. kr.  Hovedansøgerne er fordelt mellem store, mellemstore og små forsyninger.

VUDPs vurderingspanel vil nu vurdere ansøgningerne og udvalgte projekter vil blive inviteret til at indsende en uddybende ansøgning. Direkte svar til ansøgerne vil foreligge omkring 5. oktober. Den uddybende ansøgning skal indsendes senest den 9. november, og disse vil få svar på, om DANVAs bestyrelse har besluttet at give tilsagn, i starten af december.

Læs mere

Læs mere om Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram her.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 8793 3568, mobil 2035 1971 eller e-mail tn@danva.dk