Vandselskaber er ikke konkurrenter. Sammen kan vi opnå meget mere. På trods af ændrede politiske, økonomiske og sociale rammebetingelser skal vi fastholde fokus på at være innovative for at leve op til vores primære formål – at sikre rent drikkevand til kommende generationer.

Dette var blandt budskaberne i en workshop under IWA World Water Congress and Exhibition 2016 i Brisbane, som Vandcenter Syd og DANVA arrangerede i fællesskab. Workshoppen ”Utilities sharing knowledge on sustainable urban water management” blev ledet af Glen Daigger, tidligere IWA President, og repræsentanter fra organisationer og vandselskaber fra USA, Singapore, Sydafrika, Australien og Danmark kom vidt omkring i spændende præsentationer og den efterfølgende diskussion.

Fra venstre ses Anders Bækgaard, Guihe Tao, Lester Goldman, Colin Chapman, Miriam Feilberg, Amit Pramanik og Glen Daigger.

Amit Pramanik, WER&F, USA, præsenterede organisationens LIFT-program, som skal koble forskere, teknologiproducenter og slutbrugerne – vandselskaberne der kender behovene for ny teknologi - sammen for at fremme innovation i sektoren. Amit Pramanik fremhævede, at vandselskaberne har en vigtig rolle i at ruste deres medarbejdere til at deltage i samarbejdsprojekter.

Lester Goldman, Water Institute of Southern Africa, WISA, lagde vægt på, vandforsyningerne ikke kun skal arbejde med de teknologiske løsninger i sig selv, men også med at udvikle en indstilling hos medarbejderne, der fremmer innovation og øget vidensdeling. Derfor er det hensigtsmæssigt at dele viden om både teknologi og andre kompetencer, som forvaltning, regulering og bench-marking, for at fremme en bedre udnyttelse af ressourcerne internt i landet og på globalt plan.

Guihe Tao fra PUB Singapore præsenterede Singapores udfordringer på baggrund af øget efterspørgsel efter vand i landet. Det baner vejen for udvikling af nye teknologier, herunder undergrundsvandtanke, men denne udvikling er kun mulig, hvis regeringen skaber rammer, der fremmer en sund forvaltning af vandressourcerne og deling af viden mellem de forskellige aktører.

Colin Chapman fra Queensland Urban Utilities fremhævede også behovet for en kultur, der fremmer innovation og giver gode rammer for det. For at fremme det har Queensland Urban Utilities skabt et Innovation Forum på tværs af hele staten. De arbejder derudover med udveksling af medarbejdere i samarbejdsprojekter, også indenfor områder som f.eks. benchmarking.

Anders Bækgaard, Vandcenter Syd, holdt sidste oplæg om deres erfaringer med vidensdeling  nationalt og internationalt. Det er et udgangspunkt for deres arbejde, at man kun bliver de bedste ved at samarbejde med de bedste. Det er et middel til at blive mere effektiv og opskalere egne udviklingsaktiviteter til gavn for kunderne.

Den afsluttende paneldiskussion berørte bl.a. behovet for vidensdeling om forvaltning og ledelsesmodeller, der fremmer innovation, og nye alternative finansieringskilder, herunder crowd-funding.

Hele panelet erklærede sig enig i, at vidensdeling om FN’s globale bæredygtighedsmål og hvordan vandselskaber over hele verden arbejder med at implementere dem, fremover vil være et vigtigt emne at samarbejde om. 

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 8793 3501, mobil 2244 1452 eller mfe@danva.dk