De danske vandselskaber gør meget mere end blot at levere vand og spildevandsløsninger til forbrugerne. De er også centrale medspillere, når det kommer til erhvervslivets udvikling og vækst. Rigtigt mange vandselskaber samarbejder med og støtter lokale virksomheder.

Det gælder blandt andet Assens Forsyning, hvor man har inviteret nogle af de store lokale virksomheder til at følge med i implementeringen af ledelsesværktøjet Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) og beredskabsplanen. Hvert halve år mødes vandselskabet med udvalgte erhvervskunder. Forsyningen præsenterer dens foreløbige resultater og får feedback, fortæller direktør for Assens Forsyning, Jim Friis.

"Vi har nogle følsomme virksomheder, der stiller store krav til vores vand. Derfor er det nemmeste at spørge dem: Hvad er det for nogle behov, I har? Hvad lægger I vægt på i forhold til vores DDS og beredskabsplan? Hvordan skal vi varsle jer? Kan I hjælpe os på nogen måder, og hvordan kan vi hjælpe jer? Virksomhederne tager i forvejen nogle vandanalyser, så vi prøver at se på, om der er nogen af dem, vi kan supplere vores prøver med, eller om der er nogen, de kan undvære at tage, for hvis der er prøver, der dublerer hinanden, så er der en besparelse et eller andet sted. Samtidig er der den tætte kontakt. Vi gør hinanden dygtigere. Der er ikke noget med, at vi kører hvert vores løb, og at de i virkeligheden ønsker, at vi bevæger os i en anden retning," forklarer han.

Vandkvaliteten er vigtig

Bryggeriet Vestfyen er en af de virksomheder, som deltager i samarbejdet, og her er man glade for invitationen, fortæller fabrikschef Ole Rasmussen.

"Det er et supergodt initiativ, fordi for os er vand en uhyre vigtig ingrediens i vores produktion, og derfor er vandkvaliteten af ganske stor betydning for os. Det er vigtigt, at vi har overblik over, hvordan kvaliteten er nu og i fremtiden. Vi tager under alle omstændigheder vandprøver selv, fordi det er vigtigt for os, at vores vand er perfekt, men Assens Forsyning kan supplere med bedre kortlægning i forhold til vandsystemet, plus de kan tage nogle prøver, der er mere komplicerede end vi kan," pointerer han.

"Også på spildevandsområdet bliver der samarbejdet mellem Assens Forsyning og det lokale erhvervsliv. Det gælder blandt andet nogle af de erhvervskunder, som udleder spildevand, der skal forbehandles," fortæller Jim Friis.

"De har spurgt, om vi kan hjælpe dem, fordi de mener, at de er bedst til er at producere produkter, og derfor vil de gerne være fri for selv at forbehandle spildevand. Så går vi ind og driver deres forbehandlingsværk, og de kan koncentrere sig om deres produktion. Det sparer både producenten og os nogle penge. Vi kommer i dialog med dem og skaber noget synergi. Der er gevinst begge veje,” erklærer Jim Friis.

 

Ny renseteknik

På klippeøen Bornholm har virksomheden ”Victor Vask” arbejdet på at udvikle et system til at genbruge vaskevandet, fortæller vaskeriets direktør Kenn Ivan Kjellberg.

"Det har længe været sådan i branchen, at mange genbrugte deres skyllevand, men vi er så gået skridtet videre og sagt, at hvis vi kan rense det snavsede vaskevand, så ville det være superinteressant. Vaskevandet er kompliceret, der er en masse fedt og andet skidt i, der stopper diverse mekaniske filtre til, men det har vi fundet ud af fjerne, inden noget stopper til," fortæller han.

Under arbejdet med udviklingen af det nye rensesystem kontaktede man Bornholms Forsyning, som bidrog med råd og vejledning.

"Vandselskabet har prøvet at støtte op omkring det her, så godt de kunne. De har blandt andet testet det behandlede vand for at se, hvilken beskaffenhed det har, og er kommet frem til, at det er finere end regnvand," forklarer Kenn Ivan Kjellberg, som er godt tilfreds med samarbejdet.

"Vi synes det er rigtigt fornuftigt, at vandforsyningerne gør den slags, fordi det der kan komme ud af vores succes er, at det kan skabe nogle fantastiske perspektiver for spildevand i det hele taget," erklærer han.

Kenn Ivan Kjellberg holder kortene tæt ind til kroppen og vil derfor ikke fortælle alt for meget om renseprocessen, for forventningerne til den nye teknologi er store.

"Vi sidder på et lille guldæg og vil lave en lille produktion. Vi ser meget store perspektiver med eksport og arbejdspladser i det her. Vi vil påstå, at vi er nået så langt, at i stedet for at sende alt det rensede vand i havet, så kunne bønderne vande markerne med det rensede vand. I det hele taget vil man ikke behøve at bruge frisk drikkevand til at vande med længere eller vaske i. Sådan noget som dambrug kunne man tage på land igen, fordi det vand kan vi rense, så det er lige så klart som nyt. Vores anlæg er så intelligent, at man bare kan skalere det op. Det kan stilles op hvilket som helst sted i verden og bruger et minimum af energi," pointerer han.

For Bornholms Forsyning er det helt naturligt at give de lokale erhvervskunder en hjælpende hånd, fortæller vandelskabets souschef Torben Jørgensen.

"Generelt er der et tæt samarbejde på Bornholm, fordi vi er sådan en forholdsvist lille afgrænset enhed. Der er ikke så lang vej fra den ene til den anden, og vi arbejder forholdsvist tæt med det lokale erhvervsliv. De kender os og vi kender dem," forklarer han.