SVANAs direktør Hanne Kristensen byder velkommen. (Foto: Jan Thorup)

DANVA samarbejder med DI, Dansk Miljøteknologi og Miljø- og Fødevareministeriet om Vandvision 2025, hvor målet er at fordoble eksporten af dansk vandteknologi og skabe 4000 nye arbejdspladser.

1½ år efter Vandvisionens vedtagelse på et topmøde den 25. februar 2015 blev der på VandTek holdt et Pit Stop den 20. september for at gøre status over aktiviteterne og fremlægge foreløbige resultater. Et af dem er en rullende handlingsplan, som blev fremlagt. Handlingsplanen udstikker pejlemærker og beskriver aktiviteter inden for 4 hovedområder:

  • Innovation
  • Udstilling af danske løsninger
  • Nærmarkeder
  • Globale markeder

Læs handlingsplanen her.

Ny rapport om eksport

Kontorchef Hanne Kristensen, SVANA bød velkommen, og Miljø- og Fødevareministeriet fremlagde rapporten: "EKSPORT AF DANSK VANDTEKNOLOGI - Branchens syn på muligheder og barrierer", som er udarbejdet af Copenhagen Economics. Læs rapporten her.

Blandt rapportens konklusioner er, at det forventes muligt at nå målet om fordobling af eksporten inden 2025 og at forsyningerne har en vigtig rolle at spille, og at deres indsats for at fremme eksport af dansk vandteknologi er værdsat i branchen.

Blandt øvrige emner på Pit Stop var energineutralitet i vandsektoren ved Jens M. Prisum fra Biofos og indsatsen for at forbedre EU-regulering til gavn for vandsektoren ved Ask Møller Nielsen, Grundfos. Jørn Rasmussen, DHI, kom ind på de globale udfordringer og muligheder bl.a. med de globale bæredygtighedsmål og med brug af udviklingsbistand – også til eksportfremme. Claus Møller Pedersen fra Aarhus Vand kom med eksempler på den rolle, som forsyningerne kan spille for at opfylde Vandvisionen, mens Leif Bentsen, Krüger, på vegne af Dansk Miljøteknologi, betonede behovet for rammevilkår, der fremmer kvalitet i forsyningen, teknologiudvikling og innovation, bl.a. ved øgede midler til programmer som MUDP, der fremmer fælles satsning fra hele sektoren.

Dagens ordstyrer var miljøpolitisk chef Karin Klitgård, DI.

Læs program for pitstop her.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bakker engageret op om Vandvisionen. Her ses han i samtale med DANVAs direktør Carl-Emil Larsen ved åbningen af VandTek. Læs mere i nyheden her.

(Fotos: Jan Thorup)

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på mobil 2244 1452 eller e-mail mfe@danva.dk