VandTek består af udstilling, konferencer og ekskursioner, hvor der er fokus på netværk, inspiration samt ny produkt- og vidensformidling. Det finder sted den 20.-22. september 2016 i Lokomotivværkstedet, København og åbnes af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

DANVA er med til at arrangere mange events og flere spændende konferencer under VandTek bl.a. en international klimakonference.

Klimakonference

Klimaforandringer giver store udfordringer for vandplanlægning og forvaltning, ikke mindst i byområderne. Men samtidig kan vandsektoren bidrage afgørende til reduktion og udledning af CO2 og andre drivhusgasser f.eks. gennem øget energieffektivitet eller ved energiproduktion på moderne renseanlæg. 

Klimatilpasning i byerne og måder at bruge tilpasningsaktiviteterne som et middel til at gøre byerne bedre at bo i gennem kreativitet og planlægning er der også fokus på. Konferencens temaer er:

  • Planlægning af klimatilpasning
  • Klimatilpasning i byer
  • Energineutralitet i spildevandsbehandling 
  • Energieffektivitet i vandforsyningen.

Vandsektoren i fremtiden

DANVA og KL arrangerer i samarbejde konferencen: Vandsektoren i Fremtiden med to elementer:

  • Samarbejdet om klimatilpasning
  • Tværkommunal forsyning.

Udfordringer og synergier i samarbejdet mellem kommuner og forsyninger vil blive sat til debat på denne konference. De fælles klimatilpasningsudfordringer vil blive drøftet ud fra forskellige modeller for rollefordeling, og vi vil diskutere organisation og struktur med udgangspunkt i indlæg fra ”verdenen” uden for den kommunale- og forsyningsmæssige sektor.

Læs mere i konferenceprogrammet her.

Forskning, teknologiudvikling og innovation

DANVA og BIOFOS arrangerer en side event om Europæisk forskning, teknologisk udvikling og innovationsprojekter. Hvad er de væsentligste fordele ved at deltage?

Værdifuld information, adgang til ny viden og netværk samt muligheder for at demonstrere danske kompetencer inden for vand er nogle af fordelene ved deltagelse i EU-projekter. Vi ønsker at inspirere flere til at deltage i EU- forsknings- og innovationsprojekter samt andre aktiviteter såsom Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) Working Groups. Dybdegående information om de europæiske projekter leveres af WssTP direktør Durk Krol. Læs mere her.

Nordisk Management konference

Denne konference har fokus på Asset Management og Benchmarking og er målrettet nordiske vandselskaber og kommuner. Med udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger i de nordiske lande ser vi bl.a., hvordan vi kan udvikle vores aktiviteter og højne kvaliteten i arbejdet gennem målrettet erfaringsudveksling mellem de nordiske lande, hvor vi bl.a. bliver præsenteret for en række igangsatte projekter og får eksempler på nordiske løsninger på globale udfordringer.

Speed Information, Inspirationstimen og Side Events

Dette er andre elementer i det spændende konferenceprogram med muligheder for ny information og inspiration om problemstillinger, løsninger og produkter. Der kommer fokus på Vandvision 2025, og som nævnt ovenover er der også en side event arrangeret af DANVA og BIOFOS i samarbejde med WssTP – den europæiske Water Supply and Sanitation Technology Platform om udfordringer og muligheder ved deltagelse i europæiske forskningsprojekter.

Young Water Professionals

Endelig byder VandTek på program målrettet YWP-deltagere. Her er ekskursion og netværksmiddag, men ikke mindst en konkurrence om Best Student Project og et speed-dating-arrangement om mentoring og karriereudvikling i vandsektoren er interessante tiltag.

Læs program

Læs det elektroniske program og hold dig opdateret på VandTek.dk.

Tilmelding

Tilmeld dig på VandTeks hjemmeside her.

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på 4054 1538, e-mail kf@danva.dk eller Miriam Feilberg på 2544 1452, e-mail mfe@danva.dk