Vandselskaber tænker globalt, men agerer lokalt. På den måde sikres folkesundhed, naturbeskyttelse, klimaløsninger, erhvervsinteresser og fremskridt i lokalområderne og hele Danmark. Det beskriver vandsektorens branchemagasin, danskVAND, i sit august-nummer.

Vandselskabernes ydelser er af afgørende betydning for, at danskerne og Danmark kan fungere. Men de spiller samtidig en hel central rolle for lokalsamfundenes fremskridt og vækst.

Også de tyndere befolkede områder har naturligvis brug for rent drikkevand, sikker afledning af spildevand og planer mod oversvømmelser. Desuden er det også her afgørende, at vandselskaber udvikler bedre og billigere metoder,” siger direktør i vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, Carl-Emil Larsen.

Vandselskaberne arbejder stadig mere med at optimere anvendelsen af ressourcerne og at arbejde endnu mere bæredygtigt, hvor processerne kan afføde nye produkter og generere energi.

Der er store gevinster ved at arbejde på denne måde. Kunderne får på sigt smartere løsninger til stabile priser, mens lokalområdernes produktionsvirksomheder og rådgivere får vækst som følge af teknologiudviklingsarbejdet,” siger Carl-Emil Larsen.

Drikkevand er det mest livgivende og samtidigt helt essentielt for f.eks. fødevareindustrien og sundhedssektoren. Spildevandet er til gengæld det mest dødbringende og sygdomsfremkaldende, som mennesker og natur skal skærmes fra.

Indsatsen med at kontrollere udledningen også i forbindelse med skybrud betyder, at man nu kan bade i havnene inde midt i storbyerne. Det er enestående, globalt set, og det er med til at gøre livet i byerne mere attraktivt. Samtidig understøtter det turismen, hvad enten det er gæster, der kommer for at nyde danske byers havnefaciliteter, erhvervsturister, der vil lære af vandselskaberne, eller det er udenlandske lystfiskere, der skal have fangst i indre danske farvande eller åer. Lystfiskerturismen har en årlig omsætning på fem milliarder kroner,” siger Carl-Emil Larsen.

Læs mere i danskVAND

Magasinet danskVAND giver eksempler på, hvordan vandselskaberne understøtter de lokale samfund. På Bornholm har et vaskeri i samarbejde med det lokale vandselskab udviklet en helt ny rensemetode. I Lemvig har vandselskabet sikret beskæftigelse til lokale entreprenører og lavere priser på vand. Miljøordfører for Det Radikale Venstre, Ida Auken, formand for KL og borgmester i Kalundborg, Martin Damm og direktør i Dansk Industri, Tine Roed, understreger betydningen af indsatsen.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 20 33 85 15, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk