Vandselskaberne ønsker i stigende grad at spille en central rolle i lokalsamfundenes fremskridt og vækst, og det er derfor vigtigt, at man i vandsektoren går i dialog med erhvervskunderne for at forstå deres behov.

I erhvervs- og arbejdsgiverorganisation Dansk Industri pointerer direktør Tine Roed, at man først og fremmest ønsker, at vandselskaberne leverer noget godt vand og en god spildevandsrensning.

"Det er noget af det, der er vigtigt for virksomheder, der bruger megen vand, såsom medicinalindustrien og fødevareindustrien. De er helt afhængige af, at det er en god vandkvalitet, de har. Det kræver selvfølgelig, at vandselskaberne hele tiden er klar til at løse de opgaver, som de bliver stillet overfor, hvad enten det er at rense vand for medicinrester eller for mikroplast," erklærer hun.

Innovation og udvikling

Tine Roed mener desuden, at udviklingen af ny teknologi er et andet område, hvor vandselskaberne kan spille en vigtig rolle.

"Vandselskaberne skal fortsætte med at være innovative efterspørgere af gode teknologier, så vi kan blive ved med at udvikle teknologier til både rensningsanlæg, drikkevand og klimatilpasning," forklarer hun.

Dansk Industris direktør peger på struvitanlæggene i Herning eller Aarhus, som gode eksempler på initiativer, hvor vandselskaberne hjælper virksomheder med at udvikle teknologi.

Miljøordfører for Det Radikale Venstre og tidligere miljøminister Ida Auken mener også, at vandselskaberne i samarbejde med det private har noget at byde på, men hun understreger, at det er vigtigt at prøve at holde vandselskaberne innovative på myndighedssiden og udviklingssiden og ikke som kommerciel spiller.

"Det er en vigtigt, at det offentlige og det private kan tage ud sammen, når man for eksempel rejser til Kina, fordi det er et vigtigt troværdighedsstempel for mange af de løsninger, vi gerne vil sælge.

 Aarhus Vand med deres struvit-anlæg er et rigtigt godt eksempel på, at man udvikler noget og samtidig forsøger at få kommercielle spillere til deltage, der kan få fordele af eksporten og teknologien," forklarer hun og fortsætter:

"Aarhus vand skal ikke leve af at sælge struvitanlæg, men de har været med til at udvikle det og kan være et kvalitetsstempel, men det er nogle private, der skal omsætte det til arbejdspladser og vækst. Det offentlige skal mere være døråbner, udvikler og kvalitetsstempel. Vand er et kæmpepotentiale for Danmark, og jeg synes, vi skal sætte os ned og gøre endnu mere for at gøre vandvisionerne til virkelighed," pointerer Ida Auken.

For erhvervslivet er muligheden for at holde udgifter nede selvfølgelig alfa og omega. Derfor er prissætning en anden vigtig parameter.

"Det handler om konkurrencedygtige priser på vand. Det er især vigtigt for de virksomheder, der bruger megen vand," pointerer Tine Roed.

 

Centralt forsyningsselskab

Dem har man mange af i Kalundborg, der huser store virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes og Statoil Raffinaderiet. Der er næppe en by, hvor erhvervslivet er mere afhængigt af vandselskaberne end Kalundborg, lyder vurderingen fra byens borgmester, Martin Damm. Derfor er forsyningsselskabet også helt centralt i byens erhvervspolitik.

"Hele Kalundborgs industri, som faktisk er en af de hastigst voksende og mest betydningsfulde i Danmark, bygger på det, som vandselskaberne kan levere. Vi har en stærk procesindustri og vi er ’outstanding’ i forhold til hvad vi kan tilbyde dem, både hvad angår vandforsyning og vandafledning. Det er vores bedste konkurrenceparameter eller i hvert fald et af dem," erklærer han.

I Kalundborg har et omfattende samarbejde virksomhederne imellem betydet, at erhvervskunder kan spare på vandforbruget og dermed også på vandregningen.

"Vi har det, vi kalder den industrielle symbiose, hvor ressourcer cirkulerer igennem forskellige virksomheder for at blive genudnyttet. Vi har vand, der næsten bliver genbrugt op til 20 gange. Med det tankesæt har vi kunnet ’vækste’ produktionen meget markant gennem mange år, uden at vi bruger mere vand, og det gør vi igennem det samarbejde. Jeg tror også, vi er de eneste i Danmark, der har forskellige typer vand, vi kan levere. De fleste har bare grundvand, vi har også søvand og renset søvand, på den måde undgår vi at drive rovdrift på grundvandet. Det gør, at vi kan levere vand til meget lave priser, når det for eksempel er søvand, der bliver brugt," forklarer Martin Damm.

I Kalundborg har man også formået at reducere spildevandstaksterne for nogle af de store erhvervskunder.

"Her har vi også et intensivt samarbejde. De store virksomheder har deres egne renseanlæg, der forrenser vandet, og så samrenser vi det bagefter. Det er rimeligt kompliceret, men ved at gøre det på den måde, kan vi tilbyde meget store virksomheder, der også selv renser, nogle meget lave takster, fordi de selv har rørført spildevand ned til rensningsanlægget. Dermed slipper de for at betale for kloakker til hr og fru Hansen ude på landet. Så vi kører også med flere takster for rensning af spildevand. I loven er der tilføjet en Kalundborg-paragraf, som gør, at vi kan få lov til at lave to takster: en ledningstakst og en rensetakst. Det viser lidt om vores samarbejde og interessevaretagelse," fortæller borgmesteren.