IWA World Water Congress i Brisbane startede med fokus på implementering af FN's Sustainable Development Goals, og direktør Anders Bækgaard fra VandCenter Syd medvirkede i paneldebatten.

Formanden for Melbourne Water, professor og tidligere minister for vand og klima John Thwaites understregede i sin keynote speak vandsektorens vigtige rolle i opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål. FN har i alt vedtaget 17 mål (med 169 delmål), og mål 6 om Clean Water & Sanitation har en helt central placering og samspil med de øvrige mål.

"Bæredygtighedsmålene er både gode for planeten, menneskers trivsel og økonomien", sagde John Thwaites og understregede, at Melbourne Water arbejder seriøst med at opfyldele målene. Vand og træer er centrale for livskvaliteten i byerne. Men det er vigtigt med adfærdsændringer hos forbrugerne og fortsat arbejde med at nedbringe vandforbruget i Australien. Det daglige vandforbrug på verdens tørreste kontinent var for få år siden 3-400 liter/person/døgn og er stadig  over 200 liter dagligt. Målet er at komme ned på 150 l/p/d. Til sammenligning er vandforbruget i Danmark i gennemsnit 106 liter/person/døgn.

Fra venstre ses Steve Leung, Anders Bækgaard, Trevor Bishop, Marie-Ange Debon og John Thwaites.

SDG i VandCenter Syd

I paneldebatten fortalte Anders Bækgaard om VandCenter Syds arbejde med implementering af de globale bæredygtighedsmål.

"I ledergruppen holdt vi en workshop, hvor vi gennemgik alle 169 delmål og fandt ud af, at de 57 er relevante ift. VandCenter Syds arbejde", sagde Anders Bækgaard og opfordrede alle virksomheder  til at sikre, at deres strategi er i overensstemmelse med de globale bæredygtighedsmål.

Senere på dagen fortalte Troels Kærgaard Bjerre, VCS, om arbejdet med grundvands-beskyttelse i Odense og oplyste, at projektet med skovrejsning i Elmelund opfylder ikke mindre end 9 bæredygtighedsmål. Skovrejsning er ikke bare en god metode til at beskytte grundvandet mod pesticider og nitrat, men øger også biodiversiteten, binder CO2 og modvirker dermed klimaændringerne, øger befolkningens livskvalitet og sundhed og kan bruges som et udendørs klasselokale. Konkret opfylder Elmelund Skoven SDG mål nr. 4+6+7+11+12+13+14+15+17 (se SDG ikoner nederst i nyheden).

IWA og SDG

IWA vedtog på generalforsamlingen 8. oktober en SDG resolution: ”Effective contribution of water professionals to the achievement of Sustainable Development Goal 6 and water-related Targets of the 2030 Agenda for sustainable development” og på kongressen i Brisbane lancerer IWA også de nye Principles for Water Wise Cities.