Arrangører. Foto: Ole Hartmann Schmidt

DANVA har netop været medarrangør af den internationale WEF-konference, som blev afholdt i Aarhus d. 1.-2. november. Selve konferencedagen onsdag d. 2. november var opdelt i fire paneldebatter på hver cirka halvanden times varighed. Her skulle paneldeltagerne i samspil med en moderator dele ud af deres erfaringer og diskutere en række forskellige emner over temaet ”Great Water Cities”.

Paneldebat 1: Great Water Cities er bæredygtige

Bæredygtighed af Great Water Cities omfatter overvejelser om infrastrukturplanlægning, livskvalitet, levedygtighed, omstillingsparathed, iværksætteri og innovation. Paneldeltagerne skulle her diskutere centrale områder af bæredygtighed med særligt fokus på, hvad der har været vigtigt for dem som aktører i Europa og har gjort vand til et centralt emne for deres kulturelle identitet.

Moderator: Dr. Paul Bowen, Director of Sustainable Operations, The Coca-Cola Company, WEF, USA  

I panelet deltog:

 • Michael Mühlenkamp, Project Manager & EU-Coordinator, Essen, Tyskland.  
 • Dr. Wolf Merkel, IWW Research Center, Tyskland  
 • Pritha Hariram, Manager, Water Supply & Sanitation Services, International Water Association (IWA), Haag, Holland
 • Lars Schrøder, direktør, Aarhus Vand A/S, Aarhus, Denmark

Panelet skiftedes til at besvare spørgsmålet om, hvad definitionen af bæredygtighed betyder for dem og deres organisation.

”For os betyder det, at vi er nødt til at respektere vandets kredsløb. Når vi bryder ind i det, er vi nødt til at være effektive og ressourcebevidste, og tænke i nye løsninger. I Aarhus har vi mange grønne og blå løsninger, som ikke blot løser en konkret udfordring, men også bidrager til merværdi”, fortalte Lars Schrøder fra Aarhus Vand.

Wolf Merkel fra det tyske IWW Research Center definerede bæredygtighed som ”når kvaliteten af ​​aktiver og styring af tjenesteydelserne er tilstrækkelig til aktivt at sikre vandsektorens nødvendige bidrag til byernes sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling på en måde, så de opfylder nutidens behov uden at kompromittere fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov".

Michael Mühlenkamp fortalte om, hvordan man eksempelvis i Essen og Aarhus har åbnet floderne og åen – sikret vandkvaliteten, så man har højnet livskvaliteten ved at give vandet tilbage til byens borgere.

Pritha Hariram fra IWA henviste til IWAs principper for Water Wise Cities, som blandt andet går ud på at sikre ressourcerne i fremtiden og gøre byerne mere resistente.

Læs mere her: www.iwa-network.org/projects/water-wise-cities

Paneldebat 2: Great Water Cities kombinerer vand og vækst

Great Water Cities har knyttet vækst sammen med vand - hvor de hver især trives som en funktion af den anden. Infrastruktur, planlægning og livability står i direkte forbindelse med, hvordan man opnår og vedligeholder en stadig vækst. For at skabe bedre forståelse for disse relationer, diskuterede paneldeltagere hvilke investeringer (finansielle, menneskelige og politiske), der er nødvendige for at gøre vand til en vækstmotor.

Moderator: Gari Villa-Landa Sokolova, Head of International Affairs, Spanish Supply of Water Supply and Sanitation, Spain   

I panelet deltog:

 • Rene Hoejimakers, Global Executive Director, Rambøll Water, Holland 
 • Karen Pallansch, CEO, Alexandria Renew Enterprises, Alexandria, VA, USA
 • Karen Kubick, Director, Wastewater Enterprise Capital Improvement Program, San Francisco Public Utilities Commission, San Francisco, CA, USA 

Rene Hoejimakers viste fire eksempler på, hvordan man kan skabe merværdi gennem vandprojekter.

 • Skybrudsplanen for København igangsat på baggrund af skybruddet i 2011.
 • New York City – South East Queens. Her var utætte kloakker og vandkvalitet driveren for projektet.
 • Offenbach havn i Tyskland. Her ønskede man at udvide, og det lykkedes at skabe et område med stor værdi for byens borgere.
 • Bishan Ang Park, Singapore. Byen har store udfordringer med meget regn, men også vandmangel på grund af mange vandforbrugere.

Karen Pallansch fra spildevandsselskabet i Alexandria fortalte om selskabets udfordringer med en tredelt vandforsyning og den silotænkning, det har medført. Flere af panelets deltagere fremhævede silotænkning som den største barriere for vækst.

Karen Kubick har meget begejstret for og fremhævede den grønne infrastruktur i Aarhus. Hun fortalte at man i hendes hjemby San Fransisco har optimeret processen med at sørge for, at vandet hurtigt forsvinder i kloaksystemet, så meget at det rekreative element helt er forsvundet. Den proces er byen nu ved at vende igen, selvom de som det øvrige Californien ofte kæmper med alvorlige tørkeperioder.

Der var 70 deltagere til konferencen. (Foto: Ole Hartmann Schmidt).

Paneldebat 3: Great Water Cities accelererer udvikling indenfor vandteknologi

Great Water Cities udvikler sig hurtigere, fordi de forstår betydningen af forskning, iværksætteri og innovation indenfor vand. Vandklynger, en accelererende tilgang til projekter, nye teknologier og partnerskaber har været medvirkende til udvikling indenfor vandområdet, og har bidrager til en dynamisk lokal vækst i vandsektoren. Deltagerne i denne paneldebat diskuterede, hvordan vækst indenfor vand kan accelereres på lokalt og regionalt niveau.

Moderator: Durk Krol, Director, WSSTP – The European Platform for Water Research, Brussels, Belgium  

I panelet deltog:

 • Dr. Emanuel Grün, COO, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Germany  
 • Dr. Kartik Chandran, Professor, Department of Earth and Environmental Engineering, Columbia University, New York, NY, USA   
 • Meghan Jensen, Director of Marketing and Membership, The Water Council, Global Water Center, Milwaukee, WI, USA

Dr. Emanuel Grün berettede om, hvordan området omkring floden Emscher – et nedprioriteret mineområde – i dag er en del af det største spildevandsprojekt i Europa med et budget på mere end 5,5 mia. Euro frem til 2023. Han havde store forventninger til, at projektet vil løfte området gevaldigt og tiltrække børnefamilier fra hele Tyskland.

Dr. Kartik Chandran forklarede, at selvom vandkvalitet er et af vore primære mål, så er vi som sektor nødt til at have en integreret tilgang til opgaven. Både når det gælder energioptimering, men også mere skræddersyede løsninger, som eksempelvis involverer genbrug af vand og vand af flere forskellige kvaliteter.

Meghan Jensen fra the Water Council i Milwaukee fortalte om deres arbejde med at koordinere samarbejdet på tværs af vandbranchen, uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Anders Bækgaard fra VandCenter Syd sprang til som en 4. paneldeltager og fortalte, hvordan de også samarbejder på tværs af branchen for at accelerere innovation.

Paneldebat 4: Great Water Cities indgår i partnerskaber

Great Water Cities investerer i partnerskaber, både offentlige og private. Partnerskaber, der styrker udførelsen af ​​deres opgaver samt båndet til lokalsamfundet. De udvikler viden og indsamler erfaringer, der er afgørende for deres forståelse af, hvordan man arbejder med aktører, de har brug for at samarbejde med og samtidig gennemføre processer, der gør disse relationer bæredygtige og vækstorienterede.

Paneldeltagerne delte deres erfaringer med at fremme væsentlige relationer, der har skabt vækst i deres vandvirksomheder.

Moderator: Claus Homann, COO, Aarhus Vand A/S, WEF, Denmark  

I panelet deltog:

 • Jakob Andersen, Trade Commissioner and Consul General, Chicago, IL, USA
 • Professor Jes la Cour Jansen, Lund University, Sweden  
 • Kenth Hvid Nielsen, Group Vice President, Global Market Segment Water Utility, Grundfos, Denmark      
 • Karen Pallansch, CEO, Alexandria Renew Enterprises, Alexandria, VA, USA                                                                              

Claus Homann fik næsten alle i salen til at rejse sig ved at spørge, hvor mange, der indgik i et partnerskab – ikke med deres koner eller mænd – men derimod i deres virksomhed. Han fortalte om, hvordan Aarhus Vand har indgået i partnerskaber i 15 år, og at det at arbejde sammen i partnerskaber kræver mere end blot en kontrakt.

Jakob Andersen sammenlignede partnerskaber med et løg, hvor de mange lag repræsenterer de forskellige aspekter af samarbejde. Herefter fortalte han om partnerskabet mellem Aarhus Vand, Chicago og Californien, hvor de udstationerede medarbejdere allerede har afholdt et hav af workshops i USA og sendt flere delegationer videre til Danmark for at se nærmere på de konkrete løsninger.

Jes La Cour Clausen beskrev processen bag det triple helix partnerskab, som har eksisteret mellem universitetet i bla. Lund, forsyningsselskaberne og virksomheder.

Kenth Hvid fra Grundfos var meget stolt af at kunne gøre en forskel ved at skabe vækst. Og han konstaterede, at de kun kan nå til et vist punkt som pumpeproducent, mens de kan tage det videre ved at indgå i partnerskaber.

Karen Pallansch rundede af ved at dele sine erfaringer fra et partnerskab i forbindelse med en stor udvidelse af selskabets anlæg. I stedet for at arbejde på hvert sit projekt, gik selskabet sammen med de omkringliggende entreprenører, og resultatet blev en totalforandring af et område, der tidligere var losseplads med forurenet jord til i dag at være et grønt, rekreativt område til stor glæde for byen.

Om WEF

Den amerikanske vandforening WEF (Water Environment Federation) holder jævnligt Water Cities Summit senest i Chicago i maj måned. Foreningen er også kendt for en stor årlig vandkongres WEFTEC, som i år foregik i New Orleans i september.

Great Water Cities Denmark

DANVA er partner i Great Water Cities Denmark sammen GEUS, Aarhus og en række udenlandske organisationer, herunder den europæiske vandforening EurEau og den internationale vandforening IWA.

Læs mere

 • Læs reportage fra åbningsreception på Aros med borgmester Jacob Bundsgaard her…
 • Læs reportage fra Torkil Jønch Clausens keynote speak om implementering af FN’s bæredygtighedsmål her…
 • Læs mere om kongressen på www.wef.org/watersummit
 • Download præsentationerne fra konferencen på DANVAs hjemmeside her...