Foto: Ole Hartmann Schmidt

Keynote speaker Torkil Jønch Clausen, International Water konsulent DHI, konkluderede i sin åbningstale på WEF-konferencen i Aarhus, at det kræver et opgør med silo-tænkning og mere samarbejde på tværs at leve op til FN’s bæredygtighedsmål.

Den 1. og 2. november foregik den første WEF konference udenfor USA. DANVA har været medarrangør af konferencen, som blev afholdt på Centralværkstedet i Aarhus under overskriften ”Great Water Cities Summit”.

Konferencens 2. dag blev indledt med en tale af Torkil Jønch Clausen, der er vandpolitisk rådgiver for DHI Group (DHI), formand for den videnskabelige programkomité for World Water Week i Stockholm, og senior rådgiver for Global Water Partnership (GWP). Han er derudover også medlem af en række nationale og internationale udvalg og bestyrelser herunder: formand for Flood Management Programme af World Meteorological Organization, medlem af bestyrelsen på World Water Council, medlem af the Asia-Pacific Steering Group on Water and Climate Change og Member of the Science and Policy Advisory Board for the Global Environmental Outlook 5 (UNEP).

Torkil Jønch Clausen lagde ud med at beskrive den globale scene for vandforsyning.

”Omkring 1 mia. mennesker lever i dag i fattigdom og har ikke adgang til rent vand. 2-3 mia. mennesker har stadig ikke adgang til sanitet”, fortalte han og understregede situationens alvor ved at tilføje, at vandforbruget i dag og i fremtiden vil få afgørende betydning for den sikkerhedspolitiske situation. Særligt den øgede befolkningstilvækst vil sætte yderligere pres på ressourcerne. Dertil kommer tørke og vandmangel.

”På World Economic Forum i Davos blev det for alvor slået fast, at vand er den største risikofaktor i verden. Siden da har det været et vigtigt emne på mange af de store forsamlinger herunder COP 21 i Paris, Habitat III og senere på COP 22 i Marrakech i november i år”, fortalte han.

Lang vej til bæredygtighed

Herefter tog Torkil Jønch Clausen deltagerne med op i helikopteren og gav et overblik over FN’s 17 bæredygtighedsmål, som blev vedtaget af FN’s generalforsamling i september 2015. Samtidig gav han en status for, hvor langt han vurderede, vi er fra at nå målene.

Desværre er der stadig er tale om udpræget silotænkning, som i høj grad kan spænde ben for udviklingen. Vi har stadig ikke fået budskabet igennem. Det kræver en mere holistisk tilgang, hvis vi skal leve op til målene. Derfor skal vi tænke mere globalt og handle lokalt,” konkluderede han.

Der var 70 deltagere til konferencen. Her ses en af de fire paneldebatter. (Foto: Ole Hartmann Schmidt).

FN’s bæredygtighedsmål

Social, økonomisk og miljømæssig udvikling er forskellige dimensioner i den bæredygtige udvikling, som FN ønsker at fremme med de 17 Globale Bæredygtighedsmål. Alle målene kan ses på FN's hjemmeside her: sustainabledevelopment.un.org

SDG 6 - Vandmålet – er: ”Adgang til og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle”.

Om WEF

Den amerikanske vandforening WEF (Water Environment Federation) holder jævnligt Water Cities Summit senest i Chicago i maj måned. Foreningen er også kendt for en stor årlig vandkongres WEFTEC, som i år foregik i New Orleans i september.

Great Water Cities Denmark

DANVA er partner i Great Water Cities Denmark sammen GEUS, Aarhus og en række udenlandske organisationer, herunder den europæiske vandforening EurEau og den internationale vandforening IWA.

Læs mere

Læs mere om kongressen på www.wef.org/watersummit

Download præsentationerne fra konferencen på DANVAs hjemmeside her...