Foto: Rasmus Baaner.

Vand giver liv og som forbrugere har vi tillid til, at vi kan drikke vandet fra hanen uden at blive syge, ligesom spildevand ikke er noget vi selv har kontakt med.

Men sådan har det ikke altid været.

Under overskriften ”Sundhed og vand i Danmark: før, nu og fremover” tog Jes Clauson-Kaas fra HOFOR deltagerne på Dansk Vand Konference med på en humoristisk rejse tilbage i tiden til 1850’ernes København med åbne kloakker, der flød over med affald og spredte sygdom og død.

De uhumske forhold førte til en omfattende koleraepidemi i sommeren 1853, som kostede 4700 mennesker livet i hovedstaden – herunder også Jes Clauson-Kaas’ egen tipoldefar, og i Aarhus og andre havnebyer døde folk også som fluer af den vandbårne sygdom.

Stadsingeniør Ludvig August Colding satte sig for at finde årsagen til at folk blev syge og døde, samt hvilke midler, der skulle til for at mindske spredningen af kolera. Det blev startskuddet til at kloakere i København og Aarhus. 

Fra fortidens koleraepidemi gik turen videre til de mere aktuelle risici ved oversvømmelse under blandt andet skybruddet i København i 2011. Her var rotter, bakterier og andre patogener i spildevandet de primære risikofaktorer. Men også stillestående vand i oversvømmede områder udgør en potentiel fare på grund af myg og de sygdomme, de kan sprede.

Læs mere og download præsentationen på http://www.danva.dk/Arrangementer/Afholdte-arrangementer/Dansk-Vand-Konference-2016/Indledende-session.aspx