Årets rapport om varsling om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet viser igen, at der er problemer med visse godkendte pesticider. Havde det ikke været for varslingssystemet, så havde vi været lykkelige uvidende om stoffer i grundvandet. Derfor mener DANVA, det er absolut nødvendigt, at alle sprøjtemidler afprøves i virkeligheden, inden de godkendes.

Den årlige varslingsrapport om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet er alarmerende på grund af visse godkendte pesticider. Den viser, at der i det øvre grundvand under forsøgsmarkerne er fundet overskridelser af grænseværdien for følgende stoffer eller deres nedbrydningsprodukter: Azoxystrobin, Mesotrion, Metalaxyl-M og Tebuconozol.

"Udover disse overskridelser af grænseværdien i grundvandsprøver har der været overskridelser for andre stoffer i prøver under forsøgsmarkerne, hvilket indikerer en trussel mod grundvandet. Dette omfatter samtidig også stofferne Bentazon, Diflunican, og Glyphosat. Så massive fund af de her pesticider viser, at det er med god grund, der er indført forbud mod for eksempel svampemidlet Metalaxyl-M. Tilsvarende tyder det på, at der under de undersøgte forhold kan være problemer med de nævnte øvrige godkendte stoffer," siger miljøkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård.

Det ser ud til, at svampemidlet Tebuconozol udgør et særligt problem:

"Udover, at et nedbrydningsprodukt er fundet i høje koncentrationer under forsøgsmarkerne, så er dette nedbrydningsprodukt tilsyneladende også tilstede som følge af en tidligere anvendelse, hvilket tyder på en meget langsom nedbrydning af stoffet. Disse fund er dog svært tolkelige, da nedbrydningsproduktet også kan stamme fra andre svampemidler," siger Claus Vangsgård.

Årets rapport fra Varslingssystemet for Pesticider (VAP) er udsendt fra GEUS og dækker perioden fra sommer 2013 til sommer 2015. I denne rapport offentliggøres de seneste resultater fra undersøgelserne om udvaskning af pesticider under kontrollerede og moniterede forhold på de såkaldte VAP-marker. Formålet med varslingssystemet er at supplere godkendelsesordningens mere teoretiske udvaskningsforhold med udvaskning under virkelige forhold, således at eventuelle problemstoffer identificeres så hurtigt som muligt.

"Vigtigheden af varslingssystemet kan ses ud af fundprocenterne i boringskontrollen, hvor det nu forbudte stof Metalaxyl-M er på top tre. Havde det ikke været for varslingssystemet, så havde vi i dag været lykkeligt uvidende om, at stoffet udgør en trussel mod grundvandet. Med andre ord er der behov for, at alle pesticider afprøves i den virkelige verden, inden de godkendes til brug," siger Claus Vangsgård.

Læs mere

Læs mere om Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) her

Download GEUS rapporten her.

Yderligere oplysninger:

Miljøkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård, tlf. 5168 1070, e-mail: cv@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk