Foto: Rasmus B

Årgang 1958 fra Bredal smagte bedst på DVK 2016.

Til Dansk Vand Konference d. 8. – 9. november 2016 blindsmagte konferencedeltagere fra hele landet fire årgange fra TREFOR Vand. Under blindsmagningen skulle testpersonerne rangere vandet efter, hvilken årgang man foretrak og give det bedste Nr. 1., det næstbedste vand Nr. 2 osv. I alt 134 personer deltog i blindsmagningen og gav deres vurdering.

Diagrammet nedenfor viser, hvordan de forskellige årgange rangerer på plads 1 hhv. 2, 3, og 4.

 

Det er tydeligt, at deltagerne foretrækker en Årgang 1958 fra Bredal nordøst for Vejle, når den serveres sammen med de andre årgange, og vandet ligger ligeledes rigtig højt som Nr. 2. Mange peger på, at Årgang 1707 fra Tørskind-Vork har den bedste smag i blindsmagning, og som Nr. 2 er det en klar vinder. Det var da også den vand, der i 2014 fik en anden plads i Dansk Vand Grand Prix. Færre foretrækker, i denne smagning, vores ældste vand Årgang 1657 fra Sønder Kolding som Nr. 1 og endnu færre foretrækker Kongsted vand Årgang 1981 som Nr. 1.

Deltagerne på vandkonferencen foretrækker altså generelt vandet i denne rækkefølge:

  • Nr. 1: Bredal Kildeplads Årgang 1958 (M). En relativ ung vand, som vi indvinder fra et magasin af smeltevandssand i 55 meters dybde. Magasinet er dækket af 35 meter moræneler og er dermed ret godt beskyttet.
  • Nr. 2: Tørskind Årgang 1707 (O). Kåret som noget af Danmarks mest velsmagende vand i 2014. Carlsberg og Coca Cola får vand herfra til deres produkter. Vandet indvindes fra Miocæn Bastrup Sand af kvarts i 100 meters dybde.
  • Nr. 3: Søndre Kolding Årgang 1657 (N). TREFOR Vands ældste Årgang. Indvindes fra smeltvandsgrus i 63 meters dybde.
  • Nr. 4: Kongsted Årgang 1981 (P). TREFOR Vands yngste Årgang. Indvindes fra smeltvandssand i 25 meters dybde.

Alt TREFORs vand har højeste vandkvalitet, og resultatet er blot et udtryk for personlige præferencer. Blindsmagerne har den bedste smagsoplevelsen af Bredal Årgang 1957, når de smager det i forhold til de øvrige årgange. Hvad der er årsagen til det, kan vi ikke helt forklare endnu.

Det kigger TREFOR Vand nærmere på med flere blindsmagninger, studier af vandkemien og undersøgelser af biostabiliteten i de forskellige vandtyper, så vi kan lære vandet endnu bedre at kende.