Foto: Karsten Bjørno

Den 17. november blev fire nye spildevandstanke på Renseanlæg Øst indviet. Takket være den store indsats for at sikre rent grundvand i kommunen og implementeringen af den ny teknologi i spildevandssystemet, producerer Aalborg Vandkoncern nu mere energi, end der forbruges, når drikkevandet pumpes op og spildevandet renses.

”Det er fantastisk, at hele processen i vores vandkredsløb ikke blot er energineutralt, men rent faktisk skaber overskydende energi – lige fra drikkevandet pumpes op fra undergrunden og ud til forbrugerne og til spildevandet, der kommer retur, er renset, og det tørrede spildevandsslam genbruges som energirigt biobrændsel. Med så lang en proces kan vi med rette være stolte over at have opnået så flotte resultater,” siger Aalborg Vandkoncerns formand, Lasse Frimand Jensen.

Carl-Emil Larsen, der er direktør i DANVA glæder sig over Aalborgs flotte resultater.

”De bekræfter mig blot i, at vi teknologisk er rigtig langt fremme på dette område i forhold til resten af verden, og for mig at se, er der store fremtidsperspektiver i den knowhow, vi har på dette område i Danmark. Den er med til konstant at gøre driften af danske vandselskaber endnu bedre og billigere, og det er mit håb, at vi får den nødvendige støtte til at konsolidere og udbygge den stærke position, vi har på vand- og spildevandsområdet i disse år,” udtaler Carl-Emil Larsen.

At Aalborg Vandkoncern har opnået disse resultater er ifølge koncernens direktør, Bo Laden, den foreløbige kulmination på en målrettet indsats og et tæt samarbejde mellem Aalborg Vand, Aalborg Kloak, Aalborg Universitet, DANVA og en række nordjyske, danske og tyske erhvervs- og rådgivningsvirksomheder.

”Jeg er pavestolt. At vi har nået så flot en milepæl, er i høj grad vores dygtige medarbejderes og vores gode samarbejdspartneres fortjeneste. Uden medarbejdernes hårde arbejde og de tætte relationer, vi har til både det forskningsmæssige miljø og erhvervslivet i Nordjylland, havde vi næppe opnået så fantastiske resultater, som vi nu markerer med denne indvielse,” siger Bo Laden, som dog ikke har tænkt sig at hvile på laurbærrene:

”Vi vil fortsat arbejde målrettet på at optimere hele vandkredsløbet i Aalborg Kommune til glæde for borgerne. Vi er slet ikke færdige endnu,” forsikrer han med et smil.

Indvielsen fandt sted på Renseanlæg Øst, Rørdalsvej 200, 9220 Aalborg SØ torsdag den 17. november. Her klippede Aalborg Vandkoncerns formand Lasse Frimand Jensen ikke en rød snor, men drejede en rød hane, og dermed indviede han de nye tanke.

Kilde: Aalborg Vandkoncern