DANVA afholder en miniworkshop den 10. jan. 2017 kl. 13 til 16 hos DANVA, med det formål at identificere og prioritere de af jeres primære/væsentligste systemer, der anvender persondata.

Herefter fordeler vi arbejdet mellem jer, således at hvert selskab f.eks. forpligter sig til at kortlægge et til to systemer.

Når I er færdige med jeres kortlægning sender I jeres input til DANVA, som samler og offentliggør disse på vores persondatasite, evt. anonymiseret.

Herved opnår vi på en hurtig og effektiv måde at etablere et fornuftigt grundlag, som I kan basere jeres videre persondatakortlægning på.

Hvis du er interesseret I at deltage i miniworkshoppen og det efterfølgende kortlægningsarbejde, bedes du melde tilbage til Lars Gadegaard (lgc@danva.dk) senest den 2. jan. 2017.

Det er gratis at deltage  i miniworkshoppen.

Baggrund

Nedenstående figur stammer fra DANVAs og Dansk Fjernvarmes persondataworkshop den 14. nov. 2016. Figuren, der er inspireret af advokatfirmaet Kromann Reumert (KR), illustrerer en 6-trinsmodel for, hvorledes arbejdet med at blive compliant med den ny persondataforordning kan gribes an.

På persondataworkshoppen havde vi fokus på de første 2 pile:

  •          Pilen ”Afgrænsning og forberedelse” handler om at skabe ledelsesopbakning og få etableret et projekt med tilhørende projektorganisation
  •          Pilen ”Analyse og datastrømme” handler om at få kortlagt virksomhedens persondataflow fra vugge til grav
  •          De resterende 4 blå pile påbegyndes, når diverse krav/fortolkninger foreligger fra Justitsministeriet, hvilket forventes i Q1 2017

På workshoppen udleverede vi et interviewark til hjælp i forbindelse med nævnte kortlægning af persondataflowet, som HOFOR har udarbejdet på baggrund af materiale fra Dansk Industri.

Kort fortalt bidrager interviewarket til at stille de rigtige spørgsmål i forbindelse med en kortlægning af jeres anvendelse af persondata i forhold til givne systemer/applikationer eller processer.

Du kan læse mere om interviewarket på dette site, hvorfra det også kan downloades.

En række vandselskaber har både på og efter workshoppen meldt positivt tilbage omkring interviewarket, som de oplyser, at de vil basere deres arbejde på.

Vi formoder, at en del af jer står på tærsklen til at gå i gang med kortlægningsarbejdet men vælger at træde vande til ”der sker noget”.

DANVA vil gerne hjælpe jer på vej ved at tilbyde at koordinere udvalgte dele af jeres arbejde med persondatakortlægningen, så I kan deles om arbejdet i stedet for hver især at starte forfra.