Diane D'Arras taler ved den danske reception. (Foto: Jan Thorup).

Den danske nationalkomite var vært for en reception i den danske pavillon på IWA kongressen i Brisbane for at markere, at kongressen skal holdes i København i 2020.

IWA’s nye præsident Diane D’Arras bakkede op om receptionen og glæder sig til samarbejdet med Danmark om at gøre verdenskongressen i København til en kæmpe succes. Hun understregede vandsektorens vigtige rolle i implementering af de globale bæredygtighedsmål.

Helle Katrine Andersen, formand for nationalkomiteen og nyt medlem af IWA’s bestyrelse, takkede for den fantastiske opbakning fra hele den danske vandsektor og Norden.

Anders Bækgaard, næstformand i nationalkomiteen og kongrespræsident i 2020, understregede i sin tale samarbejdet om vandvisionen, der skal fordoble eksporten af dansk vandteknologi og skabe nye arbejdspladser.

Direktør Finn Mortensen fra State of Green understregede, at Danmark er verdensførende indenfor vandteknologi, og danske vandvirksomheder har rigtig mange løsninger at at vise frem. Der er også mulighed for vandfaglige ekskursioner i Danmark også i årene op til 2020.  

Læs mere om den danske IWA kongres 2020 på www.iwa2020copenhagen.dk