Der var ros til branchen for godt samarbejde, da Rasmus Moes og Katrine Rafn fra SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) gennemgik det seneste års aktiviteter i hovedtræk.

Det er efterhånden blevet en tradition, at SVANA holder oplæg om rigets tilstand på Dansk Vand Konference. I år var da heller ingen undtagelse og efter en kort præsentation af styrelsen, som blev til i sommer, præsenterede Rasmus Moes og Katrine Rafn, årets vigtigste aktiviteter og de nye regler, der er i pipelinen.

Indenfor drikkevand fremhævede Rasmus Moes blandet andet en statslig beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som færdiggøres ved årets udgang.

Derudover arbejder styrelsen på en ny indberetningsapplikation til brug for indberetning af boringsstatus, en ny vejledning om videregående vandbehandling og en samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring.

På spildevandsområdet fortalte Katrine Rafn at SVANA er på vej med en længe ventet revision af spildevandsvejledningen. Vejledningen, der ikke er blevet revideret siden 1999, forventes færdig i foråret 2017. Derudover arbejder styrelsen på en målrettet vejledning vedrørende akutte uheld på renseanlæg, hvor der er behov for en afklaring af roller og ansvar.

Klimatilpasning har også i år fyldt meget i styrelsens arbejde. Ud over en evaluering af kommunal klimatilpasning, har man oprettet to nye puljer til klimatilpasningsprojekter, herunder ”Regn og byer”, som man kan læse mere om i oktobernummeret af danskVAND.

Afslutningsvis fortalte Rasmus Moes og Katrine Rafn om SVANAs arbejde med regeringens forsyningsstrategi, som blandt andet omfatter en analyse, der skal vurdere om reguleringen af vandselskaberne er tilstrækkelig robust til at sikre hensynet til forsyningssikkerheden i fremtiden.

Download præsentationen her. 

Læs mere

Læs flere reportager fra Dansk Vand Konference:

  • DANVAs direktør åbnede konferencen med et overblik over muligheder og udfordringer i vandbranchen. Læs mere her.
  • HOFORs medarbejder Jes Clauson-Kaas gav et overblik over sundhed og vand før, nu og fremtiden. Læs mere her.
  • Et nyt workshop-koncept om klima blev en stor succes. Læs mere her.
  • TREFOR Vand inviterede til en vandsmagnings-konkurrence. Læs mere her.