Fra nytår bliver drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens Kommuner samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune samlet i ét fælles ApS – og nu har barnet fået et navn: Samn Forsyning.

"Navnet afspejler, at vi fra nytår indgår i et nyt fællesskab; både med hinanden og med kunderne. Der er ikke mange, der til daglig tænker over deres spildevand eller hvor det rene drikkevand kommer fra, men det nye navn viser meget godt, at det netop er en opgave, vi er sammen om. Ikke for vores skyld som selskab, men for miljøets skyld, for kundernes skyld og for fremtidens skyld," siger Ole Texel, der i dag er direktør i Horsens Vand A/S og som efter nytår fortsætter som direktør for det nye fælles driftsselskab Samn Forsyning.

Samn Forsyning får fra første dag ca. 90 ansatte og ca. 110.000 kunder, og skal samle alle opgaver inden for drift, anlæg, projektering samt administration på tværs af kommunegrænsen. Samn Forsyning håndterer alle spildevandsopgaver i de to kommuner samt drift af fire vandværker, som leverer ca. 75 pct. af drikkevandet i Horsens Kommune.

Ansatte flytter med

Alle værdier – ledninger, renseanlæg m.m. – forbliver i de to nuværende selskaber Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S, der består som selvstændige juridiske enheder.

"For kunderne bliver der ikke den store forskel i hverdagen, idet de to kommuner fortsat selv beslutter taksterne for spildevand samt for drikkevand i Horsens. Samtlige ansatte er blevet tilbudt at flytte med over i det nye selskab, som kan opnå klare stordriftsfordele og styrke det faglige miljø, hvilket igen kan være med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere," siger Ole Texel.

Spørgsmål kan rettes til direktør i Samn Forsyning ApS Ole Texel på 29 32 89 68.