Aarhus Vand er involveret i opførelsen af et energiproducerende renseanlæg i Chicago. Anlægget skal vise det bedste inden for dansk vandteknologi og skabe danske arbejdspladser.

En række danske vandvirksomheder skal være med til at omdanne det amerikanske renseanlæg Glenbard Wastewater Facility i Chicago til et energineutralt renseanlæg. Inspirationen til projektet kommer blandt andet fra Marselisborg Renseanlæg i Aarhus. Anlægget blev for nyligt fremhævet af Det internationale Energi Agentur som et eksempel på, hvordan spildevandsrensning globalt set i fremtiden kan blive energineutral. Marselisborg Renseanlæg, der er ejet af Aarhus Vand, producerer 50 procent mere el, end det forbruger. Den overskydende el leveres ud til forbrugerne som grøn energi. Anlægget producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug.

Projektet i Chicago bygger på dansk teknologi og støttes fra Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklingsmidler (MUDP) med i alt 10 mio. kr. Projektet er blevet til gennem Water Technology Alliance Chicago (WTA Chicago) – et samarbejde mellem en række førende danske vandteknologiproducenter, Aarhus Vand og Eksportrådet. De 10 mio. kr. skulle gerne komme tilbage igen mange gange i form af millionordrer og nye danske arbejdspladser. Renseanlægget i Chicago bliver nemlig en fuldskala-model for, hvad dansk vandteknologi kan byde på.

”Anlægget skal være reklamesøjle for Danmark. Her kan amerikanerne komme og se, at det er rigtigt, hvad de har læst om dansk vandteknologi. Amerikanerne har simpelthen svært ved at tro på, at vi kan lave energineutrale rensningsanlæg. Nu kan vi vise dem, at danske løsninger virker på amerikanske anlæg. Og få ordrer hjem til danske virksomheder,” siger vicedirektør Mads Leth-Petersen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Aarhus Vand har gennem to år haft projektleder Flemming Bomholt Møller udstationeret i Chicago - finansieret af WTA Chicago, og hans rolle har været at være ambassadør for dansk vandteknologi i USA. Han har bidraget med knowhow fra Aarhus og har formidlet, at det er muligt både at opnå energineutralitet og bedre rensning af spildevandet. Dette har været med til at skabe stor udenlandsk interesse for at besøge Marselisborg Renseanlæg og se danske løsninger virke i praksis.

Og projektet i Chicago er netop et udviklings- og demonstrationsprojekt, der i fuld skala vil udvikle, tilpasse og demonstrere dansk spildevandsteknologi i USA.  Projektet har særligt fokus på energieffektive løsninger samt reduktion af udledte næringsstoffer. I store dele af USA er renseanlæggene storforbrugere af energi og renser mange steder endnu ikke for næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Der er nu udsigt til opstramning af udledningskravene på renseanlæggene, og der er hermed åbnet op for en unik eksportmulighed af dansk spildevandsteknologi.

Over de næste måneder vil danske vandteknologivirksomheder og amerikanske samarbejdspartnere sammen arbejde på det endelige anlægsdesign. Anlægget skal efter planen stå klar i 2019 og vil være et enestående fyrtårn for dansk vandteknologi. De danske virksomheder, der deltager i projektet, er AVK, Danfoss, DHI, Grundfos, Landia, Linak, Nissen Energiteknik og Stjernholm. Projektet ledes af DHI.

For yderligere information om projektet kontakt:

Projektleder Flemming Bomholdt Møller, Aarhus Vand, mail fbm@aarhusvand.dk, tlf. 89471271