Workshop den 23. august 2016 kl. 10-16 hos Kalundborg Forsyning, Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg.

Det er tid til, at de gode ideer til fremtidens renseanlæg skal konkretiseres. De gode samarbejder og partnerskaber skal findes, da der snart er frist for VUDP ansøgninger. Derfor afholdes der en opfølgningsworkshop om Fremtidens Renseanlæg.

Program

09.30: Morgenmad

10.00: Velkomst og oplæg om udfordringerne på Fremtidens Renseanlæg

v. Hans-Martin Friis Møller, Direktør, Kalundborg Forsyning

10.30: VUDP opslag, krav og kriterier til nye ansøgninger med fokus på første ansøgningsrunde

v. Tanja Nielsen, VUDP – DANVA.

10.45: Projektidder - speed intro:

  • DTU: En nyskabende og effektiv teknologi til control af N2O-udledninger fra renseanlæg.
  • Kalundborg Forsyning: Muligheder for at reducere omkostninger og energiforbrug i traditionelle biologiske renseanlæg.
  • Undersøgelser om mikroplast - case fra Bjergby Renseanlæg.
  • Integration af fuldskala procesviden med avanceret mikrobiologisk monitering og kontrol
  • Decentrale løsninger, lukkede systemer og rensning ved kunden.
  • Potentialer og risici med ikke-biologiske rensemetoder, membraner og kemiske metoder.

11.15: Konkretisering af projektideer fra problemløsning til kreativ innovation

v. Henning Sejer Jacobsen, konsulent ved Teknologisk Institut

11.30: Konkretisering af projektideer – hvor er der mulighed for at udvikle nye projekter, hvilken viden og kompetencer skal inddrages? Diskussion i plenum og grupper om konkretisering af projekter.

12.00: Frokost

12.30: Konkretisering af projekter (fortsat)

14.00: Rundvisning på Kalundborg Renseanlæg

15.00: Diskussion i grupper om konkretisering af projekter og videre arbejde med ideer.

16.00: Afslutning

Download flyer om workshoppen her.

VUDP

Med udgangspunkt i VUDP-opslaget fra 5. juli og kriterierne for ansøgning af midler (Kvalitetsforbedring, effektiviseringspotentiale, nytænkning og nytteværdi) vil vi på dagen fremlægge og diskutere konkrete ideer til projekter, herunder om de kan bruges til en VUDP ansøgning, og hvad skal der til før vi er klar til at ansøge:

  • Kvalificering og konkretisering (Hvad skal løses?)
  • Partnerskaber (Hvem skal med?)
  • Potentiale (Hvad får vi ud af det?)

Du kan læse mere om ansøgningsrunden her...

Der er ingen sammenhæng mellem deltagelse på workshoppen og mulighed for finansiering af projekter gennem VUDP. Alle ansøgninger har samme forudsætninger for at blive imødekommet af VUDP.

Projektideer:

Skriv til os, hvis du har en projektidé, som du gerne vil fremlægge på dagen. Ansøger til VUDP skal være et Vandselskab, men de gode idéer kan komme fra hele vandsektoren. En af tilbagemeldingerne fra workshoppen den 21. juni var, at der er behov for et tættere samarbejde med forskning og universiteter, så på workshoppen den 23. august vil vi prioritere projekter, som også har deltagelse herfra.

Derudover kigger vi på konkretisering af de konkrete projektideer fra workshoppen om fremtidens renseanlæg den 21. juni, hvor der bl.a. var fokus på mikroplast, mikrobiologi, ikke-biologiske metoder og restprodukter herfra, reduktion og genanvendelse af fosfor. Her kan du læse opsamling fra dagen samt alle projektideer.

Hvis du har lyst til at gå videre med en af ideerne og fremlægge den, så giv besked hurtigst mulighed og senest den 18. august til mfe@danva.dk.  

Tilmelding

Tilmelding til Helle Benjaminsen: hb@danva.dk senest den 19. august.

Du er velkommen til at dele denne invitation med kollegaer og andre samarbejdspartnere. Deltagelse er ikke forbeholdt deltagerne fra workshoppen den 21. juni.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk