Notatet blev offentliggjort d. 26. september 2016 og er skrevet af professor Mikael Skou Andersen, Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Notatet kan findes her

Følgende emner behandles i notatet:

  • Opbygningen af energiafgiftssystemet
  • Beskrivelse af de væsentligste energiafgifter med betydning for vandselskabernes energiproduktion
  • Hvordan energiafgiftssystemet i nogle henseender giver barrierer for vandselskabers energiproduktion og i andre henseender tilgodeser den
  • EU's betydning for udformningen af energiafgiftssystemet i den nære fremtid
  • Diskussion af nogle centrale problemstillinger

Til december 2016 bringer dansk VAND en artikel om indholdet af notatet.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt konsulent Jens Plesner, T: 8793 3560, E: jpl@danva.dk