”Hvad tager du med hjem herfra i dag?”

Sådan lød det afgørende spørgsmål, der blev kastet frem og tilbage sammen med en bold mellem deltagerne i DANVAs netværksseminar, som blev afholdt i Vandhuset i Skanderborg onsdag den 5. oktober.

Forinden var gået en tæt pakket formiddag, fuld af inspiration og redskaber til at få mere ud af møderne – både i netværkene, men også rundt om i vandselskaberne og virksomhederne.

DANVA havde i år valgt at sætte ekstra fokus på bedre mødekultur. I samarbejde med kommunikationsbureauet Tankegang har DANVA fået udarbejdet en værktøjskasse med en masse konkrete redskaber til hvordan man sætter gang i en proces, der sikrer bedst muligt udbytte af møder.

Efter en kort øvelse, hvor de godt 80 deltagere skulle hilse på hinanden og især på folk, de ikke kendte i forvejen, var stemningen rigtig god. Stener Glamann fra Tankegang præsenterede kort tankerne bag øvelsen og en række deltagere fortalte om deres oplevelse.

Redskaber giver god dialog

Herefter blev deltagerne delt ind i mindre grupper og bedt om at brainstorme over temaet ”Hvad skal der til for at et netværk IKKE fungerer? I første omgang skulle alle hver især skrive alle deres forslag og idéer ned på post-it notes. Bagefter skulle de drøfte det to og to, hvorefter hele gruppen skulle prioritere forslagene i rækkefølge efter hvad der var mest ødelæggende for et netværk.

Ifølge deltagerne satte det godt gang i gruppen og ved opsamlingen bagefter, gav flere udtryk for at øvelsen gav både energi og var et godt redskab til forventningsafstemning, og til at sætte gang i en god dialog.

Medarbejdere efterspurgte bedre mødekultur

Hos Skanderborg Forsyning har de siden før sommerferien arbejdet målrettet med at skabe en bedre mødekultur.

”Bedre mødekultur handler om at flytte en kultur. Det er ikke noget, man gør over night”, fortalte Teamleder i Kunder & Service, Katrine Jørgensen og tilføjede, at hele processen var begyndt med et ønske fra medarbejderne om at sætte fokus på at få mere ud af møderne i hverdagen.

”Det, at det kom fra medarbejderne og ikke var et ledelsesønske, har gjort det meget lettere at implementere i sidste ende. Derfor begyndte vi også med at samle input fra medarbejderne, og det viste sig, at der var en masse ting, folk var enige om, når det handlede om mødekultur.”

De mange input blev, ifølge Katrine Jørgensen, samlet i en guide til hvordan man holder bedre møder.

Forsyningen valgte at sætte fokus på 3 specifikke områder: mødeTID, kvalitetsTID og nuTID. Fælles for dem alle er, at det i høj grad handler om at være forberedt og til stede, når man holder møder. Altså ikke noget med at komme for sent eller lige tjekke mails på mobilen. For at sikre sig, at medarbejderne husker på de tre fokusområder, har selskabet fået lavet en række farverige plakater, som beskriver de tre emner og hvad man skal huske på.

”Vi er ikke blevet verdensmestre i at holde møder. Det tager tid at ændre kulturen og vaner, men vi kan mærke, at der er sket en forskel, og hvis andre vil høre mere om projektet, er de meget velkomne til at kontakte os,” fortalte hun og viste de farvestrålende plakater som hænger rundt om i kontorlandskabet hos Skanderborg Forsyning.

Blå himmel og boldkast

Det var kodeordet til at projektleder for DANVA netværk, Helle Kayerød, greb sin megafon og gelejdede samtlige deltager udenfor i de flotte efterårsvejr, hvor dagens sidste øvelser foregik under blå himmel og til stor underholdning for de cirkus-kameler, som i dagene omkring netværksseminaret gik og græssede på marken ved siden af Vandhuset.

Deltagerne skulle først ordne sig på række efter anciennitet i branchen, herefter blev de delt ind i mindre grupper og fik udleveret en lille bold. Hver især skulle deltagere fortælle om, hvad de tog med sig fra dagens seminar og kaste bolden videre til den næste deltager, indtil man var kommet hele vejen rundt. Det blev til mange positive tilbagemeldinger inden frokostbuffeten lokkede folk indenfor igen.

Efter frokosten var der møder i de forskellige netværk og her kunne deltagerne prøve kræfter med den nye værkstøjskasse og bruge nogle af de redskaber, der blev lagt op til i dagens indledende øvelser.