Foto: Rasmus Baaner.

Dansk Vand Konference er et godt samlingssted for branchen, understregede DANVAs direktør Carl-Emil Larsen i sin velkomsttale og takkede for opbakningen fra de 450 deltagere.

"Det er dejligt, at vi igen i år har mange unge med på konferencen. Det er godt, der er nogen til at tage over, når vi går på pension, og samtidig kan vi vise dem, hvor fantastisk spændende det er at arbejde i vandbranchen", sagde Carl-Emil Larsen

Herefter gav han et overblik over indholdet i vandsektorloven, der trådte i kraft den 1. marts i år.

"Den nye vandsektorlov er bedre end den gamle, men der er stadig nogle ting, vi gerne vil have ændret", sagde Carl-Emil Larsen. Han er tilfreds med, at der i lovens formålsparagraf står, at den skal  understøtte innovativ udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger.

"Det er også skrevet ind i lovens formål, at den skal sikre vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen. Men i praksis er det økonomien, der styrer på bekostning af de andre hensyn", mente han.  

Carl-Emil Larsen gennemgik også den nye bekendtgørelse om vandselskabernes økonomiske rammer samt sagen om vejbidrag.

"Jeg vil råde jer til, at I ikke laver aftaler med jeres kommuner om vejbidrag, før DANVA har været til møde i Energistyrelsen den 21. november", foreslog han.

Skattesagen er også en af DANVAs mærkesager, og her er der håb om, at politikerne på et møde den 23. november kan blive enige om en løsning på problemet.

Forsyningsstrategi

McKinsey har overvurderet effektiviseringspotentialet i vandbranchen, og DANVA er tilfreds med, at regeringens forsyningsstrategi er sat på pause. Men Carl-Emil Larsen mener, at forslaget om privatisering af sektoren vil komme op igen på et tidspunkt.

Han oplyste, at DAMVAD har udarbejdet en rapport om vandsektorens samfundsbidrag, og DANVAs nye rapport ”Vand i tal” viser, hvor effektiv branchen er.

Andre emner i oplægget satte fokus på:

  • IWA 2020 kongres i København
  • Digitaliseringsstrategi
  • PCP – spildevand (projekt med Markedsmodningsfonden)
  • DK-VAND (mærkningsordning for plastrør)
  • DANVAs strategi: Rent vand til Danmark og verden
  • Vandvisionen

Carl-Emil Larsen opfordrede til at fortælle de gode historier fra vandbranchen. Han ville selv have præsenteret gode cases fra en række vandselskaber, men det måtte udgå pga tidsnød. Men du kan læse om dem i Powerpoint præsentationen, som kan downloades her…