Rent vand står øverst på lystfiskernes ønskeliste sammen med smuk natur og gode fangstmuligheder. Hos Billund Vand samarbejder man med de lokale lystfiskere for at sikre et godt vandmiljø 

Lystfiskeri er en populær folkehobby i Danmark, hvor omkring 300.000 danskere jævnligt tager på fisketur. Derudover er der mange danskere, der noget sjældnere kaster snøren ud, så indenfor et par år er det mellem 15-20 procent af danskerne, der har været ude at fiske, og det er en ganske god forretning for den danske statskasse. Ifølge rapporten ”Lystfiskeri i Danmark” udgivet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bruger danske lystfiskere årligt knap 2,5 mia. kr. på deres hobby, mens udenlandske lystfisketurister årligt omsætter for 253 mio.kr. i Danmark. 

Ifølge Arne Kvist Rønnest, der var projektleder på rapporten, har lystfiskerne nogle meget klare krav, når de skal vælge destination. 

"De lystfiskere, der er ivrige og bruger mange penge, lægger i meget høj grad vægt på rent vand, smuk natur og nogle gode fangstmuligheder," forklarer han.

Opskriften på at få udbygget lystfiskeriet i Danmark er på sin vis ret enkel, mener Arne Kvist Rønnest, der i øvrigt selv er en ivrig lystfisker.

"Vi skal sørge for, at kysterne ikke er ramt af iltsvind, at vores søer bliver mere klarvandede og har det bedre, og at vandløbene kommer til at løbe naturligt og får nogle sunde fiskebestande," erklærer han.

Vandselskaberne arbejder konstant på at beskytte det lokale vandmiljø. Det gælder blandt andet i Billund Vand, hvor man har valgt at have en målsætning om, at det rensede spildevand, der udledes til vandløb, maksimalt må indeholde halvt så meget kvælstof, fosfor osv. som loven tillader.

"Det vil sige, at vi ønsker at rense spildevandet dobbelt så godt, som der egentligt er krav om, og det er noget, de kan mærke ude i vandløbene. Fiskebestanden har fået det langt bedre, og Grindsted Å, der tidligere har været kendt for stallinger, er begyndt at blive kendt for det igen. Stallingen er meget sårbar, hvis vandet ikke er rent, så forsvinder de simpelthen. Så de er faktisk et sundhedstegn på, at vi har fået styr på vandkvaliteten," fortæller Billund Vands direktør, Ole Johnsen. 

Vandselskabet har indgået et samarbejde med Grindsted Sportsfiskerforening, der lejer nogle gamle bygninger af Billund Vand. Til gengæld for en lidt billigere husleje har lystfiskerne forpligtet sig til at advare forsyningen, hvis de opdager problemer med det lokale vandmiljø. 

"Vi hjælper hinanden. Når lystfiskerne er ude at fiske i kommunens åer, vandløb og søer, så holder de øje med, om vandet virker rent. Hvis de pludselig konstaterer, at et vandløb ser underligt ud eller lugter mærkeligt, så skal de ringe ind til vores vagt, og så kan vi lynhurtigt rykke ud og konstatere, om der er et overløb, hvor der er sket en eller anden fejl. En gang imellem holder vi desuden en snak med lystfiskerne, hvor vi følger op på, hvad de synes vi skal gøre anderledes eller bedre," forklarer Ole Johnsen.