HOFORs planchef Brian Hansen har godkendt IWA's principper for Water Wise Cities.

På verdenskongressen i Brisbane lancerede IWA i dag "The Principles for Water Wise Cities". København er en af de byer, der bakker op om initiativet og har underskrevet en erklæring om fortsat at arbejde for ”Sustainable Urban Water in Resilient and Liveable Cities”.

Planchef Brian Hansen, HOFOR fortalte på City Leaders Forum om Københavns arbejde med klimatilpasning, der sker i tæt samarbejde mellem kommunen og forsyningen. Det er besluttet at gennemføre 300 projekter over de næste 20 år, og 50 projekter er i gang med at blive implementeret og enkelte er allerede gennemført for at gøre byen robust overfor skybrud.

Udover København var der Water Stories fra Melbourne, Kina (Kunshaw) og Uganda (Kampala).

Gruppefoto af nogle af deltagerne på City Leaders Forum på IWA kongressen i Brisbane.

IWA og aktive medlemmer i Cities of the Future programmet har i 2 år arbejdet på formulering af de 17 principper for Water Wise Cities. IWA’s direktør Ger Bergkamp er tilfreds med, at der nu er et fælles sprog for samarbejdet.

Hjemmeside

IWA har lavet en særlig hjemmeside om Water Wise Cities, hvor du kan læse de 17 principper, og der er mulighed for at bakke om op kampagnen. På siden er der også en masse Water Stories bl.a. en præsentation af initiativerne i København. Se hjemmesiden her: www.iwa-network.org/projects/water-wise-cities

IWA's medarbejder Corinne Trommsdorff (tv) er en af hovedkræfterne i kampagnen.

Værktøjer og handling

De fem byggesten er:

  • Vision
  • Governance
  • Knowledge & Capacity
  • Planning Tools
  • Implementation Tools

Handlinger er inddelt i 4 niveauer, som det ses på denne tegning:

Læs mere her: www.iwa-network.org/projects/water-wise-cities