Regnogbyer.dk

Låsby Søpark sikrer Låsby mod skybrud, og den giver borgerne i den lille by nordvest for Skanderborg mulighed for at få prøvet både kræfter og færdigheder på bl.a. CrossGym- og skatingbaner. Herlighedsværdien og træningsmulighederne er her integreret direkte i regnvandsbassinerne i centrum af byen – lige som byens idrætshal og svømmehal.

Et super spændende projekt

Parken er et godt eksempel på, at 1 plus 1 kan blive tre, mente Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, der i sin tale ved åbningen vurderede, at projektet var super spændende. Klimaløsningen er ifølge ministeren allerede ved sin indvielse en succes, ikke mindst fordi projektet har fået involveret en meget aktiv borgergruppe i arbejdet.

Stærkt borgerengagement

Borgerne i Låsby har fra start været en fast samarbejdspartner for Skanderborg Forsyningsvirksomhed, der har stået for den anlægsmæssige opgave og den langvarige borgerinddragelse. Det anerkendte bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyningsvirksomhed Henrik Müller, og han roste borgerne i Låsby for at være gået ind i processen med at bygge en klimaløsning og samtidig forandre et helt lokalsamfund.

Resultatet af arbejdet er en sø dér, hvor der indtil fornyligt har ligget en trist industrigrund. Søen har ifølge Mette Hoeck Klausen fra Låsby Borgerforening allerede forandret byen. Den er et bindeled mellem byen, og den skaber et nyt udendørs samlingspunkt. Borgmester i Skanderborg Jørgen Gaarde var i sin tale ved åbningen heller ikke sen til at trække parallellen til HC. Andersens Eventyr ”den grimme ælling”. Jørgen Gaarde gjorde de fremmødte opmærksom på, at Låsby er en af tre centerbyer i Skanderborg Kommune, som man fra byrådets side ønsker at satse på. 

I Låsby 2016 er industrigrund og en forretningsmand med tvivlsomme forretningsmetoder en saga blot.  Den 13. november 2016 til indvielsen af klima- og motionsanlægget mødte omkring 1000 mennesker op til stomp, jazzband, sandwich, øl og sodavand. Nogle af dem vil fremover holde bassinerne vedlige, da driften af anlægget varetages af borgerne i byen. For i Låsby vil man selv passe på sit nye midtpunkt. 

Yderligere information

Se video om projektet: https://www.youtube.com/watch?v=aAphW_xUn6Q