Foto: Soffi Chanchira Larsen

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening er gået sammen om at skabe synergi og resultater på flere fronter end organisationerne kan hver for sig.

De toneangivende organisationer i forsyningssektoren har valgt at intensivere deres samarbejde. Det sker i kølvandet på, at regeringen har skabt et samlet forsyningsministerium og for at sætte fokus på de muligheder og udfordringer, de tre sektorer har til fælles.

Alle tre organisationer mødes jævnligt og har desuden samarbejdet om indlæg i pressen og om politisk interessevaretagelse eksempelvis i form af fælles møder med embedsmænd og politikere.

"Helt generelt er det selvfølgelig en rigtig god idé at arbejde sammen og stå sammen, når man eksempelvis taler om ny forsyningsstrategi. Når vi er enige og sammen går i dialog med regering, ministre og embedsmænd, får vi større mulighed for at få vores ønsker igennem, end hvis vi gør det hver for sig", siger DANVAs direktør Carl-Emil Larsen.

Samarbejdet tager udgangspunkt i forsyningernes fælles formål

"Det, der samler os, er efter min vurdering en fælles opfattelse af bundlinje. Altså at man kan skabe resultater på mindst to fronter samtidig - eksempelvis økonomisk og miljømæssigt", forklarer Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til foreningens blad Fjernvarmen.

Han bakkes op af direktøren i Dansk Affaldsforening, Jacob Hartvig Simonsen:

"I øjeblikket går debatten ret meget på at tænke økonomisk i en traditionel virksomhedsforstand, hvor der kun er én bundlinje forneden. Det betyder, at man klipper værdikæderne over for at optimere hver enkelt del for sig. Dermed skyder man forbi det, vi kan opnå i forsyningssektoren, hvor værdikæderne hænger sammen på tværs, siger han og henviser til den McKinsey-rapport, ministeriet har fået udarbejdet, som ser på forsyningsarterne som siloer hver for sig i stedet for at se efter synergier".

Samlet ministerie kan give synergi

De tre direktører deler dog opfattelsen af, at et samlet forsyningsministerium grundlæggende er en god løsning.

"Mange forhold er reguleret forskelligt, selvom de ikke behøver at være det. Eksempelvis håndteres sådan noget som valg til bestyrelser forskelligt, og det giver bøvl i hverdagen. Ofte er forsyningsarterne jo samlet i de samme selskaber og har de samme kunder", siger Carl-Emil Larsen og bakkes op af de to øvrige direktører.

"Vi synes, der er interessante og nye muligheder i at se på tværs i forsyningssektoren, fordi der er mange fællestræk. Derfor er intentionen bag, at regeringen nu vil lave en forsyningsstrategi, også helt rigtig - nemlig at se på, hvordan vi som land får mest muligt ud af at have en af verdens bedste forsyningssektorer", supplerer Jacob Hartvig Simonsen fra Dansk Affaldsforening.

Større gennemslagskraft

De tre organisationers samarbejde handler både om det lange seje træk og om sammen at tage fat i enkeltsager.

Et eksempel på det er inddrivelsesloven, hvor forsyningsvirksomhederne er lovgivningsmæssigt forhindret i at bruge private inkassofirmaer i den periode, hvor SKATs inddrivelsessystem er ude af drift.

Her har de tre organisationer ved flere lejligheder gået ud med fælles holdninger både i pressen og over for politikerne. Det har blandet resulteret i at synspunkterne blev skrevet ind i lovbemærkningerne.

DANVA og Dansk Fjernvarme har i relation til samarbejdet indgået aftale om at dele et lejemål til brug for arbejds- og mødeaktiviteter i København.

Fra venstre ses Jacob Hartvig Simonsen fra Dansk Affaldsforening, Carl-Emil Larsen fra DANVA og Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme. De 3 direktører ser mange gode grunde til, at organisationerne i forsyningssektoren har en god dialog og et tæt samarbejde. (Foto: Soffi Chanchira Larsen).