Den positive udvikling i Horsens Vand fortsatte i 2015 – og vandselskabet har i årets løb styrket sit fokus på innovation og samarbejde med lokale virksomheder.

Det fremgår af årsberetningen for 2015 fra Horsens Vand, og adm. direktør Ole Texel ser da også positivt på udviklingen:

"Vi er fortsat blandt landets mest effektive selskaber inden for vandforsyning og ligger i den mest effektive tredjedel, når det gælder spildevand. Det er klart vores mål og forventning at ligge med i toppen på spildevandsområdet i løbet af få år," siger han.

2015 var også året, hvor Horsens Vand A/S fik bevis for sin evne til at håndtere og levere drikkevand af konstant høj kvalitet. Selskabet fik nemlig en ISO 22000-certificering fra DNV GL (Det Norske Veritas) – en standard, der er den højeste inden for fødevaresikkerhed, men som ikke er et krav til vandselskaber.

"Ved at gå efter og opnå certificeringen kan vores kunder føle sig sikre på, at drikkevandet er i orden. Ikke mindst for fødevareproducenter er det ekstra vigtigt at kunne stole på kvaliteten," siger Ole Texel.

To nye certificeringer

Senest har Horsens Vand A/S fået yderligere to certificeringer: Inden for arbejdsmiljø er det certificeringen DS/OHSAS18001, og inden for Miljø & Energi er det ISO14001.

"Certificeringerne er et udtryk for, at vi allerede har en høj standard på områderne, og at vi samtidig har forpligtet os på fortsat at udvikle os også i fremtiden. En sådan certificering er ikke statisk, det kræver konstant forbedring og opfølgning, herunder en ekstern audit én gang om året," oplyser driftschef Erling Nielsen.

Miljøcertificeringen betyder bl.a., at Horsens Vand A/S skal tænke miljø "ud i alle hjørner", siger Erling Nielsen:

"Det har vi også gjort hidtil; forskellen er, at nu skal det dokumenteres. Vi skal ganske enkelt tænke miljøet ind i alt fra indkøb til renoveringsopgaver," siger driftschefen.

Partnere med virksomheder

For adm. direktør Ole Texel ligger de nye certificeringer i logisk forlængelse af det daglige arbejde:

"Miljøansvarlighed er i forvejen et af de områder, hvor vi har en klar målsætning for de kommende år. Det handler ikke kun om at rense spildevand og minimere miljøpåvirkningerne, men også om at være en aktiv deltager i projekter, der fremmer miljøet," siger han.

Her kommer partnerskaber med lokale virksomheder ind i billedet – f.eks. den aftale, Horsens Vand A/S i fjor indgik med A/S HAI Horsens om dette firmas skyllevand fra overfladebehandling af aluminium.

"Deres spildevand kan vi bruge til at binde fosfor, så det ikke ender i Horsens Fjord, men i stedet ender i det slam, der bruges som gødning på markerne. Her kan fosfor nemlig gøre nytte," siger Ole Texel.

Han understreger, at Horsens Vand A/S fortsat er på udkig efter lokale samarbejdspartnere til innovative projekter, hvor både miljøet og virksomhederne har udbytte af det.

"Vores primære formål er at levere rent drikkevand til samt håndtere spildevandet fra borgere, institutioner og virksomheder i Horsens. Men vi har samtidig et fast blik på udvikling og innovation til gavn for miljøet og lokalsamfundet. Et godt eksempel fra hverdagen er, at vi i dag er selvforsynende med energi på spildevandsområdet," siger Ole Texel.