Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede i dag det nye ministerhold. Kilde: DR tv

Grundlaget for den nye V-LA-K regering understøtter den hastige udvikling i vandsektoren. DANVA ser med tilfredshed på den nye regerings tanker om grøn omstilling, hvor de danske vandselskaber i endnu højere grad kan gøre deres til at understøtte væksten nationalt. Løsningerne er samtidig attraktive for eksport.

Den nye trekløverregering understreger endnu tydeligere end tidligere betydningen af grøn omstilling og udviklingen af nye, smarte løsninger i vandsektoren.

”Vandselskaberne understøtter væksten i alle dele af landet med arbejdspladser og forsyning til familier og erhvervsliv. Samtidig udvikler de sammen med producenter, leverandører og forskere konstant nye løsninger, som gør håndtering vand stadig billigere og bedre. For eksempel er vi i Danmark verdensførende indenfor energiproduktion af spildevand.  I Danmark bruger vandsektoren langt mindre energi på at frembringe drikkevand og rense spildevand end andre EU-lande og USA. Og de førende danske renseanlæg producerer i dag langt mere energi, end de bruger. Det bliver nu bemærket internationalt,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

”Udviklingen er både en fordel for danske forbrugere, der får mere effektive forsyninger, og for statskassen i forhold til de mange milliarder af kroner, som private virksomheder tjener ind på eksport af dansk vandteknologi.”

Regeringsgrundlaget omtaler indsatsen med miljøteknologisk eksport på denne måde:

Globalt er der brug for grøn teknologi til at løse miljøudfordringer omkring rent vand, ren luft, affald og optimering af vores brug af materialer og ressourcer. Der i dag en stigende global efterspørgsel efter miljøløsninger på disse områder.

Regeringen vil også i årene fremover prioritere midler til indsatsen i MUDP til bl.a. demonstrationsanlæg, der kan fungere som strategiske udstillingsvinduer for mere miljøvenlige løsninger.

DANVA glæder sig over, at det gode samarbejde kan fortsætte uhindret indenfor vandområdet med den samme personkreds, da regeringsrokaden ikke har medført de store ændringer. Der er dog en enkelt ny politiker, nemlig posten som transport-, bygnings- og boligminister, som er overtaget af Ole Birk Olesen (LA). Han skal indenfor vandområdet varetage arbejde på at sikre standarder på vandinstallationer, så de ikke afgiver sundhedsskadelig afsmitning til danske forbrugere.

”Vi har en forbilledlig dialog med ministrene om beskyttelsen af danskernes drikkevand, afledning af spildevand og indsatsen mod klimarelaterede oversvømmelser. Vi vil fortsætte det gode samarbejde om visioner for fremtiden og det rene vand, der sikrer folkesundhed og miljø, ligesom vi bestræber os for at få de bedste rammer for udvikling af nye vandteknologiske løsninger, der understøtter vækst og arbejdspladser,” siger Carl-Emil Larsen.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk