Den 31. august 2016 kunne DANVA markere, at den første kursist havde gennemført alle 6 moduler på Forsyningsjurauddannelsen: To almene moduler og 4 fagtekniske moduler om hhv. spildevand, drikkevand, varme og affald.

Læs også: Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Men mindre kan også gøre det. Forsyningsjurauddannelsen har til formål at give kursisterne et overblik over den lovgivning, der sætter rammerne for forsyningsbranchen indenfor både vand, spildevand, affald og varme. Det betyder, at man som kursist kan vælge at tage alle 6 moduler, eller nøjes med færre.

Det er ikke hver dag, medarbejderne kommer fra kursus med armene over hovedet

I alt tre medarbejdere på Faxe Forsyning har været med på et eller flere moduler på Forsyningsjurauddannelsen i løbet af 2016. Mens selskabets jurist deltog i fem moduler, så har to yderligere medarbejdere fra affaldsforretningen deltaget i affaldsmodulet. Fælles for dem alle var, at de var meget glade for kurset.

"Jeg har sendt mange medarbejdere afsted på kursus gennem min karriere. Og det er jo ikke hver dag, man sender folk på kurser, og de så kommer hjem med armene over hovedet”, fortæller Henrik Ellermann, direktør for Faxe Forsyning. 

Uddannelsen giver et 360 graders overblik

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod medarbejdere indenfor områder som HR, økonomi og kunder samt planlæggere og projekterende inkl. mellemledere, teamkoordinatorer, som tager del i den praktiske opgaveløsning.

Og det er bl.a. uddannelsens generelle karakter, som direktør i Faxe Forsyning peger på, som årsag til, at man her valgte Forsyningsjurauddannelsen til den nyansatte jurist.

"Vi har ansat en ny medarbejder, der er jurist. Hun er ikke ansat til at være ekspert i forsyningsjuridiske forhold, men i forhold til mange andre ting, bl.a. HR området. Og hvis man gerne vil snuse til den overordnede jura på forsyningsområdet, kan man få meget ud af at komme 360 grader rundt, som man gør på Forsyningsjurauddannelsen. Så man har et indtryk af hvilke juridiske rammebetingelser, der er for forsyningsbranchen."

Dygtige undervisere og professionel afvikling

Henrik Ellermann understreger underviserens høje niveau, og at det faglige indhold især fungerede, fordi det lykkedes at finde relevante cases, medarbejderne kunne genkende.

"Det der var godt ved kurset var, at man sagtens kunne spejle virkeligheden i kurset. De konkrete eksempler, der var på kurset, det var nogen man kunne spejle sine egne faglige udfordringer ind i. Og alle medarbejdere var enige om, at det var et meget professionelt arrangeret kursus. Mine forventninger er, at man får noget for pengene, når man sender folk på kursus og betaler for tid og transport. Det føler jeg, vi har fået, fordi der er et godt fagligt indhold, de er godt arrangeret, super kompetente undervisere."  

Om uddannelsen

Alle moduler - både almene og fagtekniske - kan tages enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge. Deltagerne får kursusbevis for hvert modul, men hvis man vil opnå et diplom, skal man gennemføre begge almene moduler og mindst 1 fagteknisk modul.

DANVAs Forsyningsjurauddannelse er udviklet i samarbejde med advokat Pernille Aagaard Truelsen og folk fra branchen. Uddannelsen udbydes sammen med Dansk Fjernvarmeforening og Dansk Affaldsforening.

Som noget nyt udbydes enkelte moduler af Forsyningsjurauddannelsen også på Sjælland i 2017.

Yderligere information

Kontakt kursusleder Louise Andersen, hvis du vil høre mere om uddannelsen på mobil 24 84 52 11 eller la@danva.dk

Se kommende datoer for Forsyningsjurauddannelsen: 

For flere DANVA arrangementer om Jura, Økonomi og Ledelse se også: http://www.danva.dk/Arrangementer/Oversigt-arrangementer/Jura--%C3%B8konomi-og-ledelse.aspx