Vandforsyninger har cirka 150 millioner kroner til gode i ubetalte spildevandsregninger. Det viser en ny opgørelse fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA. Hvis SKAT eftergiver skyldnerne de penge, skal regningen betales af de øvrige vandkunder. Vandforsyninger ønsker at få mulighed for at inddrive restancer selv og desuden at lukke for vandet hos de kunder, der nægter at betale for afledning af spildevand.

Cirka 16.000 spildevandskunder har fået deres manglende betaling for afledning af spildevand overgivet til inddrivelse af SKAT. Hvis ikke SKAT får de i alt cirka 150 millioner kroner hjem, men de ender som tab på grund af blandt andet eftergivelse, vil regningen stige tilsvarende hos de øvrige kunder. Både i Sverige og Finland har vandforsyningerne mulighed for at lukke for vandet hos de kunder, der ikke betaler deres gæld for afledning af spildevand. Det kan man ikke i Danmark.

Det er forkert at eftergive gæld på vand, hvis SKAT mener, det ikke kan betale sig for dem at inddrive den. Situationen viser med al tydelighed, at vandforsyningerne bør have mulighed for at inddrive restancer selv med fortrinsret og at kunne lukke for vandet hos de kunder, der ikke betaler. Vi oplever, at inddrivelse via SKAT fungerer trægt, så der konstant mangler trecifrede millionbeløb i ubetalte regninger. Den træge inddrivelse øger risikoen for, at restancerne falder for forældelsesfristen, hvilket medfører økonomiske tab og alt andet lige højere takster for øvrige kunder,” siger formand for DANVA, Lars Therkildsen.

Som reglerne er nu, må vandselskaberne kun lukke for vandet hos de kunder, der ikke betaler for drikkevandet. Den samlede restance for drikkevand, der ligger til inddrivelse hos SKAT er i øjeblikket cirka 20 millioner kroner.

"Langt den største ubetalte gæld ligger på spildevandsdelen. Og der er begyndt at tegne sig et mønster for disse ubetalte regninger. Flere har øjensynligt fundet ud af, at der ikke rigtig sker noget, hvis de nøjes med kun at betale en del af deres vandregning, og det er et kæmpe problem, som der er akut behov for at få løst", siger Lars Therkildsen.

"Jeg er sikker på, at de her "kreative" kunder, nok vil opdage, at de savner drikkevandsdelen, hvis vi lukker for den."

Knap en fjerdel af de cirka 16.000 kunder, der har en spildevandregning liggende hos SKAT til inddrivelse, er erhvervskunder, viser DANVAs opgørelse. Da SKATs inddrivelsessystem EFI er sat på standby, og man i stedet benytter sig af manuel inddrivelse, kan snyderiet i nogle tilfælde risikere ikke at få konsekvenser for skyldnerne. DANVA har derfor stillet forslag til Energi- Forsynings- og Klimaministeren om, at et spildevandsselskab kan anmode et vandselskab, som det er i koncern med, om at lukke for vandforsyningen.

"Når nogle undlader at betale deres regning, så bliver den blot højere for alle andre. Det, synes vi, er åbenlyst uretfærdigt", siger Lars Therkildsen.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på mobil 20 14 35 42 eller e-mail kbj@danva.dk