Skanderborg Forsyningsvirksomhed har en klar målsætning: Virksomheden vil i 2017 være landets mest moderne vandselskab. Vejen til at nå det mål går over strategiske indsatser, der flytter organisationen ind i en ny tankegang.

"Når vi siger, at vi vil være det mest moderne vandselskab, stiller vi samtidig os selv en række spørgsmål. Dem er vi i gang med at besvare, og den proces flytter os som organisation," fortæller direktør Jens Bastrup fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Det oplagte spørgsmål er naturligvis, hvad det vil sige at være moderne.

"For mig handler ”moderne” ikke om at være smart eller at løbe efter forskellige tendenser. Det handler om at være med til at sætte en dagsorden for branchen og om at være i stand til at navigere ud fra de ønsker, vores kunder og samarbejdspartnere har til os, så vi kan skabe værdi også på lang sigt. Det kræver, at vi kan agere dynamisk og nytænkende," siger Jens Bastrup.

"For os har det også handlet om at finde et mål, der bygger på hvem vi er – og hvem vi ikke er. Vi skal ikke gå ud og forsøge at blive de største eller stærkeste, men vores kundegrundlag og vores fysiske beliggenhed som nabo til nogle af landets førende producenter af vandteknologi giver os et naturligt og oplagt afsæt til at fokusere på innovation, så vi kan være med til at definere den moderne vandbranche nationalt og internationalt. Vi vil og skal være med til at løfte den teknologiske udvikling og eksport gennem ligeværdige partnerskaber. Derfor er vi langt fremme med planerne om et teknologicenter, hvor vores samarbejdspartnere kan udvikle, afprøve og demonstrere ny vandteknologi," tilføjer han.

Fire indsatsområder

For at opnå målet arbejder Skanderborg Forsyningsvirksomhed med fire strategiske indsatsområder: ”Ambitiøs miljøindsats”, ”Løbende driftsoptimering”, ”Fra forsyningsvirksomhed til servicevirksomhed” og ”Innovative partnerskaber”. De fire indsatsområder omfatter både langsigtede strategiske øvelser, men også nogle meget konkrete handlinger, der giver synlige beviser på, at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning. Som for eksempel en målrettet indsats for at bekæmpe vandtab, der i 2014 resulterede i et for virksomheden rekordlavt vandtab på 4,3 procent. Resultatet kom blandt andet i hus gennem øgede kompetencer og monitorering på vandledninger og opsætning af nye vandmålere, og dermed er det er godt eksempel på, at ændrede arbejdsgange og ny teknologi kan arbejde sammen om at give de ønskede resultater.

"Hvis vi skal lykkes med vores målsætning, skal vi bygge på vores fælles succeser undervejs. Sidste års reducerede vandtab er et godt eksempel på, at drift, anlæg og administration i fællesskab opnår noget, som ingen af områderne kunne klare alene. Vores strategi må ikke blive hængende i ledelseslokalerne. Den skal ud og arbejde blandt medarbejderne og derigennem gøre en forskel for vores kunder," siger Jens Bastrup. Det sker blandt andet gennem en fællesprojektkultur-uddannelse, som skal løfte organisationen til at arbejde mere projektorienteret.

Fra forsyning til service

Kunderelationen er helt central i det strategiske arbejde. Skanderborg Forsyningsvirksomhed arbejder på at gøre op med sit efternavn og skifte forsyning ud med service. Selv om kundekredsen er rimeligt stationær, når det gælder de traditionelle vand- og spildevandskunder, så skal virksomheden nytænke kunderelationen. Dels gennem kontakten til forbrugerne, og dels ved at udvikle nye forretningsområder, så der kommer nye varer og ydelser på vandselskabets hylder.

"Vi har en stor viden og mange kompetencer i huset, som man godt kan videreudvikle til kommercielle ydelser til både private og virksomheder, og det åbner jo for helt nye måder at tænke kundegrupper på," siger Jens Bastrup.

Erfaring og friske øjne

En af udfordringerne ved at redefinere rollen som vandselskab er, at man kaster kræfter i at udvikle – samtidig med at driften skal holdes kørende. Det stiller krav til ressourcerne, men det stiller også krav til medarbejderinddragelse, så alle føler sig som en del af processen.

"Vi har fået mange nye medarbejdere, som er blevet ansat i den proces, vi er i lige nu. Men vi har også medarbejdere, som har været ved den kommunale forsyning og i mange år har gjort et fantastisk arbejde i den organisation, som nu bliver vendt på hovedet. Det er en balancegang at få begge grupper med på udviklingsvognen, og derfor er det noget, vi bruger god tid til at snakke sammen om, så alle forhåbentlig kan se sig som en del af virksomheden i fremtiden. For vi har brug for både erfaringen og de friske øjne, hvis vi skal nå helt i mål. Vi har flyttet os meget i virksomhedens første fem leveår. De næste år vil vi rykke os endnu længere med fokus på at skabe merværdi for virksomheden, kunder og partnere," siger Jens Bastrup.