Hvilken rolle kan forsyningerne spille, når de globale klimamål og bæredygtighedsmål skal føres ud i livet i danske forsyninger og byer og i samfundet generelt? Det var temaet for en såkaldt Boardroom Session, som DANVA arrangerede på IWA-kongressen i Brisbane onsdag den 12. oktober under overskriften: "The role of utilities in meeting global climate goals and sustainable development goals – examples from utilities on energy and resource recovery”.

En mindre gruppe indbudte ledere fra forsyninger mødtes til en uformel diskussion, hvor de danske deltagere præsenterede deres erfaringer på området med gode rammer for en livlig diskussion.

Hans-Martin Friis Møller præsenterede Kalundborg Forsynings arbejde med bedre udnyttelse af ressourcer i Kalundborg Symbiose – et enestående eksempel på cirkulær økonomi med fokus på forskellige ressourcestrømme: vand, materialer og energi.

For Kalundborg Forsyning er der en tæt sammenhæng mellem symbiose-aktiviteter og opfyldelse af de globale bæredygtigheds- og klimamål, som alle forsyninger ifølge Hans-Martin Friis Møller har en forpligtigelse til at inkludere i de daglige aktiviteter. Målet om vand og sanitet til alle (Mål 6) er selvfølgelig essentielt, men også målene om f.eks. ren energi, økonomisk vækst og bæredygtig produktion er relevante for sektorens arbejde.

Klima og bæredygtighedsmål i praksis

Sessionen fortsatte med to eksempler fra henholdsvis BIOFOS og Billund Vand. BIOFOS arbejder frem mod at blive CO2-neutral i 2025 og har allerede nu en positiv energibalance på 150%. Jens Prisum fra BIOFOS fremhævede bl.a. betydningen af god klimaledelse og et mind-set, hvor alle i organisationen har fokus på energibesparelser og bidrager til dem, som en del af hemmeligheden bag de flotte resultater.

Ole Johnsen fremhævede Billund Biorefinerys arbejde med at nedbringe affaldsmængder og sikre en 95% udnyttelse af spildevandet til energiproduktion, som allerede nu giver 50% energioverskud, som kan sælges til forsyningsnettet. Derudover arbejder man frem mod produktion af bioplast, struvit og med tilbageførsel af kulstof til landbrugsjord.

Der var livlig diskussion med deltagerne fra både virksomheder og forsyninger af bl.a. forskellige potentialer for biogasproduktion ved at sikre tilførsel af spildevand med højt sukker- eller gærindhold, muligheden for produktion af bioplast fra spildevand – måske næste generations Legoklodser? Deltagerne fremhævede også behovet for en mere kundeorienteret tilgang, hvor der er større fokus på salg af overskudsprodukter.

Vandsektorens klimavisioner baner vejen

Helle Katrine Andersen afsluttede sessionen med at fremhæve et par hovedpunkter fra diskussionen, herunder at forsyningssektoren er væsentlig drivkraft i implementeringen af SDG- og klimamålene, men der er behov for ændringer i lovgivning og forvaltning, hvis det fulde potentiale skal udnyttes. I dag halter lovgivningen bagefter i forhold til teknologien og visionerne i sektoren.