Forbrugerne får sværere ved at se, om den vandhane, de køber, giver afsmitning af skadelige stoffer til drikkevandet. Det skyldes, at mærkningsordningen på området er gjort frivillig og kan erstattes med et udenlandsk certifikat. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, mener, det er uholdbart og ønsker en ordning, så danskerne nemt kan sikre sig mod, at deres vandhane forurener familiens drikkevand.

Materialer til komponenter i vandinstallationer kan give afsmitning af forskellige stoffer som formaldehyd, der er kræftfremkaldende, og fenol. Derfor har der hidtil været en ordning for byggevarer til vand om, at de skulle være godkendt til drikkevand, GDV, med et dråbemærke, så forbrugerne kunne sikre sig mod, at deres installationer afgav uønskede stoffer til deres drikkevand. Men den ordning er nu ændret. Det er fra 1. juli således ikke længere et krav, at der skal være en dansk godkendelse og mærke på vandhaner.

De nye regler er udtryk for en ændret tilgang til at beskytte drikkevand i hjemmene mod afsmitning af skadelige stoffer fra installationer. Vi vurderer, at drikkevandskvaliteten i en række danske familier kan blive truet. Forbrugere og installatører får i fremtiden sværere ved at se, om de vandhaner, de køber og installerer, ikke afgiver skadelige stoffer. Det er alt andet lige en forringelse af danskernes drikkevandssikkerhed,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Husinstallationer er sidste led i den kæde, der sikrer danskerne rent drikkevand, fra det hentes op fra grundvandet og til det tappes fra vandhanen.

Vi ønsker at fastholde hovedformålet med en ordning, som sikrer, at materialer og komponenter ikke forringer drikkevandskvaliteten. Vandkunderne betaler mange penge, for at vandselskaberne kan sikre dem helt rent drikkevand leveret i deres hjem. Det er derfor afgørende, at deres egne installationer ikke forringer eller ligefrem forurener familiernes vand ude ved vandhanen,” siger Carl-Emil Larsen.

Godkendelsesordningen GDV, der hører under Trafik- og Byggestyrelsen, har indtil 1. juli været en obligatorisk, gebyrfinansieret ordning, som indebar, at byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, skulle testes, godkendes og mærkes, inden det var lovligt at markedsføre og sælge varen i Danmark. Ordningen omfattede obligatoriske godkendelser af de sundhedsmæssige egenskaber. Ordningen var med til at sikre, at kvalitetskravene til drikkevand fortsat var overholdt, når vandet kom ud til forbrugernes haner. Men ordningen kom aldrig til at fungere efter hensigten, blandet andet fordi man i forbindelse med analyser ikke kunne blive enige om niveauet på standarder.

De nye regler giver blandt andet i stedet mulighed for, at det er tilstrækkeligt, at et tysk, hollandsk eller svensk certifikat dokumenterer produktets sundhedsmæssige egenskaber.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 20 33 85 15, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk