Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er bekymret over brugen af sprøjtegift til at tvangsmodne korn og raps med. Roundup, som også mange haveejere anvender, kan sive ned og forurene vores drikkevand.

Aktivstoffet i Roundup, glyphosat, kan nedvaskes og forurene vores drikkevand. Særligt om sommeren, hvor jorden er hård og fyldt med dybe sprækker, og der kommer kraftig regn, kan der være en forøget risiko for nedsivning,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Den danske regering har meldt ud, at den støtter brug Roundup til tvangsmodning. WHO advarer om, at glyphosat kan være kræftfremkaldende. I forbindelse med EU’s forlængelse af tilladelse til brug af glyphosat anbefalede parlamentet, at man skulle forbyde at bruge stoffet til nedvisning. Men det element bortfaldt i forbindelse med kommissionens forlængelse, der gælder de næste halvandet år.

Agri Nord vurderede i 2013, at omkring 10 procent af kornarealet bliver sprøjtet med glyphosat kort før høst, mens det samme gælder for op mod 25 procent af rapsmarker.

DANVA er bekymret for den sideordnede brug af glyphosat til tvangsmodning og mener, den anvendelse skal forbydes. Det forekommer at være en unødvendig risiko for grundvandet. Alle sprøjtemidler kan vaskes med regnen ned i jorden,” siger Carl-Emil Larsen.

Landmænd sprøjter for at få en lettere høst, hvor afgrøderne er mere tørre og ens modnede. Andre sprøjter de næsten høstklare arealer med Roundup, fordi de ellers har svært ved at nå at bekæmpe rodukrudt som senegræs og tidsler, før de næste afgrøder skal sås.

Der findes stadig flere spor af sprøjtemidler i grundvandet - blandt andet glyphosat. DANVA mener derfor, at det er nødvendigt at indføre sikkerhedszoner, så der er en passende afstand fra, hvor der sprøjtes og til der, hvor der indvindes drikkevand.

Landmændene har fokus på deres afgrøder, mens vandselskaberne arbejder på at beskytte danskernes drikkevand. Derfor er det vigtigt at indføre effektive boringsnære beskyttelsesområder, ligesom der skal udpeges pesticidsårbare arealer ikke bare for sandjord men også for ler,” siger Carl-Emil Larsen.

For at beskytte grundvandet bedst muligt mod nedsivning af sprøjtegift er det nødvendigt at indføre boringsnære beskyttelsesområder på op til 300 meter mellem en kildeplads og der, hvor der sprøjtes.

Yderligere information

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 20 33 85 15, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk