DANVA og vandforeningerne i Sverige, Norge og Finland er med til at arrangere den første nordiske fosforkonference sammen med affaldsforeningerne i de nordiske lande.

Konferencen finder sted i Malmø den 27.-28. oktober under overskriften ”Phosphorus a limited ressource – Closing the Loop”.

Fosfor er en uerstattelig ressource, som det er vigtigt at få i kredsløb. Genindvindig af fosfor er en vigtig komponent i cirkulær økonomi.

Det 1. nordiske fosforkonference bliver et mødested for videndeling, erfaringsudveksling, best practise og politisk opmærksomhed – både nationalt og internationalt.

Nordisk Ministerråd, den europæiske platform om Sustainable Phosporus (ESPP) og EU Kommissionen vil præsentere politikker og perspektiver samt nationale strategier og initiativer i de nordiske lande.

Cases

Nye teknologier og projekter om genbrug af fosfor vil blive præsenteret herunder struvit og bioraffinaderier.

Desuden afholder ESPP en workshop om organiske forureninger og medicinrester i genbrugte næringsstoffer.

Læs mere

Læs uddybende beskrivelse af konferencen her…

Tilmelding

Tilmelding skal ske på DAKOFAs hjemmeside her: https://dakofa.com/conference/conference/

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød på telefon 8793 3511, mobil 2494 6360 eller e-mail hkr@danva.dk