De store smil var fremme, da kursusbeviser og diplomer blev overrakt til kursisterne på DANVAs nye uddannelse om forsyningsjura. Og for første gang har en kursist gennemført alle 6 moduler: To almene moduler og 4 fagtekniske moduler om hhv. spildevand, drikkevand, varme og affald.

Heidi Møller fra Odsherred Forsyning skrives ind i DANVAs historie som den første med diplom for alle 6 moduler, og hun er meget tilfreds med uddannelsen.

"Forsyningsjura uddannelsen er som sendt fra himlen, for vi arbejder under mange forskellige lovgivninger, og det kan være en stor udfordring i hverdagen", siger Heidi Møller, som til daglig arbejder med opkrævning og restancer. Hun roser de topprofessionelle undervisere og bruger kursusmaterialet som opslagsværk.

Lotte Thing er nyansat i Faxe Forsyning og har valgt uddannelsen, selvom hun er uddannet jurist. Hun er enig i, at der er meget dygtige undervisere på uddannelsen og fremhæver også netværket som et vigtigt udbytte af uddannelsen.

"Uddannelsen har været min motorvej ind i forsyningsområdet", siger Lotte Thing, som tidligere har arbejdet i en anden branche, men nu har fået et nyt netværk. 

Heidi Møller er også begejstret for det netværk, uddannelsen har givet hende. Nu kan små og store  udfordringer fra arbejdsdagen nemmere klares ved at ringe eller skrive til medkursister fra uddannelsen.

Lotte Thing og Heidi Møller

Om uddannelsen

Alle moduler - både almene og fagtekniske - kan tages enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge. Deltagerne får kursusbevis for hvert modul, men hvis man vil opnå et diplom, skal man gennemføre begge almene moduler og mindst 1 fagteknisk modul.

DANVAs Forsyningsjurauddannelse er udviklet i samarbejde med advokat Pernille Aagaard Truelsen og folk fra branchen. Uddannelsen udbydes sammen med Dansk Fjernvarmeforening og Dansk Affaldsforening.

Næste kursus er Almen Modul 1 den 26.-27. september.

Som noget nyt udbydes enkelte moduler af Forsyningsjurauddannelsen også på Sjælland i 2017.

Yderligere information

Kontakt kursusleder Louise Andersen, hvis du vil høre mere om uddannelsen på mobil 2484 5211 eller la@danva.dk