DANVA og BIOFOS arrangerede sammen et side event under VandTek, som satte fokus på EU-forsknings-midler fra Horizon 2020 og mulighederne for øgede midler til dansk forskning gennem deltagelse i WssTP, den europæiske Water Supply and Sanitation Technology Platform og gennem andre EU-forsknings-aktiviteter.

Durk Krol, direktør i WssTP, gennemgik formålet med platformen og fordele med at deltage i platformen og dens arbejdsgrupper, hvor man bl.a. får kendskab til udbud af forskningsprojekter og netværk, som fremmer deltagelse i fælles forsknings- og innovationsprojekter. WssTP hjælper med at formidle den europæiske vandsektors interesser over for EU Kommissionen gennem deres nyligt vedtagne vandvision. De kan også bidrage med kommunikation af projekter og forskningsresultater, hvor der fra Kommissionens og andre donorers side er stigende fokus på den samfundsmæssige betydning af projekterne.

3 projekter med dansk deltagelse blev derefter gennemgået med udgangspunkt i projekternes generelle erfaring med at deltage i fælles projekter bl.a. ift. finansiering og organisering af arbejdet. Det drejede sig om:

  • ”Powerstep” ved Jens M. Prisum, BIOFOS
  • “E4Water”  ved Per Møller, Kalundborg Symbiose
  • “Prepared” ved Steen O. Petersen, Krüger

Derudover gennemgik Ole Mark, DHI generelle FP7- and Horizon 2020-erfaringer baseret på en række projekter som DHI har deltaget i.

Den generelle erfaring er, at organisationerne har haft stort udbytte af at deltage i de europæiske projekter bl.a. i form af et bedre netværk og adgang til den nyeste viden fra hele EU. For forskningsinstitutioner er det samtidig en mulighed for at komme i bedre dialog med forsyninger og byer gennem de fælles projekter – og omvendt for forsyningerne, som kan komme i tættere dialog med forskere og virksomheder. Midlerne kan også bruges til at geare egne forskningsmidler, så man får større udbytte af det. Der er store administrative omkostninger ved at deltage i projekterne, men det er blevet lettere med Horizon 2020, så deltagelse blev generelt anbefalet.

Læs mere

Se præsetationer fra dagen herunder:

Research and innovation on water in the European Union

v. Durk Krol, WssTP

Powerstep

v. Dines Thornberg, BIOFOS

E4Water

v. Per Møller, Kalundborg Symbiosis

FP7 and Horizon 2020 experiences

v. Ole Mark, DHI

Prepared

v. Steen O. Petersen, Krüger

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på mobil 2244 1452 eller e-mail mfe@danva.dk