EurEau kongres 2016 i København

Den 19. og 20. september 2016 mødes den europæiske vandforening (EurEau) i København til sin årlige kongres.

I løbet af kongressen holdes møder i EurEaus tre komitéer. Som del af kongressen tager EurEau også forskud på klimakonferencen COP 22 i Marrakech, Marokko. Her vil landene arbejde på at fastlægge en strategi, der skal realisere de mål, verdens lande forpligtede sig til i Paris ved COP 21. Vand forventes at spille en central rolle.

Kongressens hovedtaler er Dr. Hans Bruyninckx, administrerende direktør i Europæiske Miljøagentur og ekspert i international og europæisk miljøpolitik. Forsyningsdirektør i HOFOR Ole Adler og Chief Resilience Officer Jonas Koustrup fra Vejle Kommune er det danske islæt på klimakonferencen. Konferencen er arrangeret af DANVA på vegne af EurEau.

EU1

EurEau komité for drikkevand (EU1) vil på mødet bl.a. drøfte cirkulær økonomi, klimaforandringer, vand og landbrug, genbrug af vand, materialer i kontakt med drikkevand, evalueringen af drikkevandsdirektivet, vandtab og anvendelse af kviksølv til amalgamfyldninger.

Udskiftning i bemandingen

DANVAs repræsentation i EU1 er ændret, da Lars Schrøder fra Aarhus Vand fremover erstattes af Per Grønvald. Herudover deltager Hannah Scheel Andersen fra DANVA.

EU2

EurEau komité for afløb (EU2) har i en arbejdsplan identificeret fem udfordringer for perioden 2016-2018: Organiske mikroforureninger, Genanvendelse af ressourcer, Forbedret ressourceeffektivitet ved genanvendelsen af kvælstof, vand, slam og energi, Klimaforandringer (robusthed og kravopfyldelse), Overløb af spildevand samt Revision af Vandrammedirektivet og andre relevante politikker.

Spildevandsrensning på Herlev Hospital

Til mødet i København har komitéen inviteret chefplanlægger i DHI, Ulf Nielsen, til at fortælle om den nyligt indviet spildevandsrensning på Herlev Hospital.

Læs: Hospitalsspildevand – fra miljøproblem til ny vandressource

DANVAs repræsentation i EU2 består af Ole Øgelund fra Vand og Affald A/S og Helle Katrine Andersen fra DANVA.

EU3

EurEau komité for økonomi og jura (EU3) drøfter bl.a. TTIP, effekten af et lavere vandforbrug, prisstrukturer, dannelsen af et overblik over de forskellige europæiske organisatoriske strukturer i vandsektoren og klimaforandringer forud for konferencen om klimaforandringer og EurEau´s bidrag til den COP22.

DANVAs repræsentation i EU3 består af Allan Bruus, Middelfart Spildevand, Carl-Emil Larsen, DANVA (formand) og Susanne Vangsgård, DANVA (sekretær).

Joint Working Group Vandrammedirektivet

Gruppen holder møde den 21. september 2016. Mødet er et opstartsmøde, hvor hovedopgaven bliver en gennemgang af emner i VRD, der har relevans for den europæiske vandsektor og på basis af denne gennemgang prioritere emnerne og tage skridt til at indlede arbejdet med de vigtigste emner. Herunder bemanding og deadlines.

Den danske repræsentant i arbejdsgruppen er Claus Vangsgård, DANVA.

Ny generalsekretær i EurEau

Det bliver Oliver Loebel, der i oktober starter i stillingen som ny generalsekretær i EurEau. Oliver Loebel kommer fra en stilling som administrerende direktør for PU Europe, der repræsenterer den Europæiske polyurethane (PU) isoleringsindustri i EU. Oliver Loebel erstatter Neil Dhot, der har fungeret som konstitueret generalsekretær efter Almut Bonhage forlod EurEau.

EurEau events 2017

EU1

2.-3. februar; Lausanne, Schweiz

15.-16. juni; Dublin, Irland

18.-20. oktober; Bilbao, Spanien.

EU2

26.-27. januar; Luxembourg

1.-2. juni Tromsø, Norge

18.-20. oktober; Bilbao, Spanien.

EU3

23.-24. februar; Nis, Serbien

22.-23. juni; Budapest, Ungarn

18.-20. oktober; Bilbao, Spanien.

Generalforsamling/EurEau kongres 2017

11.-12. maj 2017; Paris, Frankrig

18.-20. oktober 2017; Bilbao (Kongres).