Det er svært at spå, især om fremtiden. Men det er nu heller ikke nødvendigt. Selvom DANVA nu er i fuld gang med at tegne stregerne til indholdet af den kommende strategiperiode 2016-20, så er der hverken brug for at have overnaturlige evner, at kunne se auraer, tyde kaffegrums eller at kunne læse i håndflader.

Men kan man udvikle en strategi uden at kende fremtiden, vil nogle spørge. Ja, det er vi jo sådan set pisket til, for der er jo ingen af os, der er clairvoyante. I stedet skal vi tage udgangspunkt i det, vi kan i dag, det vi gerne vil og så prioritere de indsatser, der skal til for at opfylde målsætningerne. Jeg siger ikke, at det at udarbejde strategier er det samme som at lave køreplaner eller arbejdsskemaer. Men det er langt mere systematisk funderet, end det er spirituelt. Til gengæld er virkeligheden temmelig uregerlig.

DANVAs bestyrelse har besluttet, at den kommende strategi skal baseres på input fra medlemmerne. Det er dem, der ved, hvor hurtig udviklingen er gået, siden selskabsudskillesen i 2010. Det er dem, der har måttet manøvrere i de skiftende reguleringsmæssige højsøer. Men et er drift, noget andet er visioner. Og vi skal konstant have fokus på den ledestjerne, der løbende skal bringe os fra et niveau til det næste og sikkert i havn.

I den gældende strategi har vi haft en målsætning om, at DANVA skal være talerør for branchen. Den vision er indfriet. Hvor skal den næste strækzone så føre DANVA hen? Der er ingen tvivl om, at det, at vandforsyningerne har fået et selvstændig ressortministerium sammen med fjernvarme og affald, betyder, at der bliver mere plads til at dyrke vækststrategien om, at vand er afgørende for teknologiudvikling, eksport og nye, grønne arbejdspladser. Det betyder, at DANVA måske har behov for at få defineret et nyt mandat og en ny mere erhvervsrettet profil i den kommende strategiperiode. Men det må processen afdække.

At udarbejde en strategi for fire år er ikke det samme som at sige, at man kan forudsige, hvordan perioden vil forme sig. Der er mange ubekendte både i forhold til regulering, struktur og samarbejdspartnere. Derfor er det afgørende, at DANVA frigør sig fra tanken om, at vi skal forudsige fremtiden og i stedet holde fast i, hvem vi er? Hvad vi vil, og hvad der skal til, for at vi i forening kan få de stærkeste kort på hånden med ind i det ukendte.

Det er blandt andet grunden til, at bestyrelsen ønsker størst mulig medlemsinvolvering i strategiprocessen.

Vi kan ikke spå om fremtiden, men det skal vi heller ikke. Vi skal sammen have visioner om den, og vi skal sammen nå i mål med dem.