En ny konsulentrapport, udarbejdet for regeringen, peger på nye store effektiviseringspotentialer. Problemet er bare, at beregningsgrundlaget afviger væsentligt fra tidligere og endnu nyere tal.

DANVA kan med glæde konstatere, at konsulenterne i en ny rapport til regeringen konkluderer, at vandområdet er godt på vej eller endda allerede i mål med at udvikle sig til en moderne forsyningssektor. Men rapporten er også i modstrid med vores ønsker.

McKinsey og Struensee & Co har for regeringen udarbejdet en rapport, der blev offentliggjort 22. august. Den peger på effektiviseringspotentialer i hele forsyningssektoren på 7,1 mia. kr. For vand gælder det samlet set 3,4 mia. kr., selvom DANVAs medlemmer på få år allerede har sparet danske familier og virksomheder for to milliarder kroner på vandtaksten.

DANVA arbejder på højtryk for at finkæmme analysens metoder og indhold. Vi kan med glæde konstatere, at konsulenterne konkluderer, at vandsektoren på mange områder allerede er godt på vej eller endda i mål med at udvikle sig til en moderne forsyningssektor. Rapportens anbefalinger er dog også på direkte kollisionskurs.

For eksempel er det omtalte effektiviseringspotentiale ”pustet godt op” til lejligheden, idet der er indeholdt milliardbeløb, der allerede er indgået politisk forlig om – og altså penge, som sektoren er ved at høste. Andre nye effektiviseringspotentialer baseres på tal og beregninger, vi ikke kan genkende, og tallene overstiger såvel tidligere beregninger som tal fremkommet i en rapport, der er nyere end McKinsey’s. Det er meget uheldigt, hvis regeringen foreslår effektiviseringskrav på den baggrund.

DANVA tilbyder naturligvis regeringen hjælp til at få tilpasset tallene til virkeligheden. Vandselskaberne skal være så effektive som muligt, men de centrale krav skal bygge på korrekte tal og kunne indfries på en måde, så vandselskaberne fortsat kan levere verdens bedste drikkevand, skærme miljøet og dæmme op for oversvømmelser.”

DANVAs medlemmer vil få en detaljeret gennemgang af rapporten på regionalmøderne rundt om i landet 12., 13. og 14. september.

McKinsey og Struensee & Co mener, besparelser kan opnås gennem bl.a. effektiviseringer, konsolidering, mere erhvervsorienterede bestyrelser og fjernelse af barrierer for konkurrenceudsættelse. I vandsektoren er 85 procent af anlægsarbejder konkurrenceudsat, mens det gælder for 50 procent af driften.

Der er øjensynligt ikke årstal for, hvornår effektiviseringspotentialet på 3,4 mia. kr. for vand skulle kunne indfries. McKinsey mener, potentialerne fordeler sig med 1,1 mia. kr. på spildevand, 0,8 mia. kr. på drikkevand, samt 1,5 mia. kr. i form af konsolideringer.  Da der er tale om 2014-tal som basis for arbejdet, så er kravet på de 1,3 mia. kr. i 2020 jvf. vandsektorloven medregnet.

Læs rapporten her

DANVA har sendt pressemeddelelse 'Vandselskaberne sparer allerede danskerne mange penge' ud. Læs den i DANVAs presserum 

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på tlf. 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk