Den 6. dec. 2016 blev Danvand 2.0 og Dandas 3.0 med tilhørende moduler frigivet.

Hermed er mere end 3 års udviklingsarbejde med DANVAs nye datamodeller afsluttet. Modelopdateringsarbejdet har været forankret i DANVAs Modelstyregruppe og diverse arbejdsgrupper bemandet med repræsentanter fra vandselskaber, applikationshuse og rådgivere.

DANVA ser frem til, at applikationshusene og rådgiverne understøtter de nye datamodeller, så de kan blive bragt i spil til gavn for branchen. Modellerne er skræddersyet til at understøtte vandselskabernes mest kritiske forretningsprocesser.

Herudover kan vi f.eks. nævne at Danvand 2.0 og Dandas 3.0 er funderet i én fælles kernemodel, hvilket sikrer, at den grundlæggende begrebsopfattelse og en lang række principper opfattes ens i modellerne. Det giver en række fordele f.eks. i multiforsyninger, blandt andet i forbindelse med uddannelse af deres ledningsregistreringspersonale. Et andet vigtigt tiltag er modulerne:

  • Brudregistrering 1.0
  • TV-inspektion og brøndrapport 3.0
  • Kabler, fremmedrør og flader 1.0.

Ved at udbyde særskilte moduler opnår vi blandt andet en langt mere smidig opgraderingsproces end tidligere, siger projektleder Lars Gadegaard.

Du kan læse mere om Danvand 2.0 og Dandas 3.0 med tilhørende moduler på www.detdigitalevandselskab.dk.

DANVA opfordrer dig til at kontakte applikationshusene med henblik på at høre nærmere til deres planer for understøttelsen af de nye datamodeller.

Nederst ses modellerne og øverst modulerne.

Yderligere information

Kontakt Lars Gadegaard på telefon 8793 3569 eller e-mail lgc@danva.dk