DANVA støtter en verdensomspændende kampagne for at holde toiletter og afløb fri for produkter, der mærkes som egnet til toiletskyl.

Her i landet er produktpaletten endnu begrænset. Men søger man på en kendt søgemaskine, kan man bl.a. finde servietter, plasticposer og tomme toiletruller, der også i Danmark sælges som egnet til toiletskyl.

I resten af Europa og i verden er produktpaletten for såkaldte ’flushabels’ kæmpestort – og det giver kæmpestore problemer for vandselskaberne. 

I USA, hvor toiletpapir i stigende grad udskiftes med vådservietter, har det skabt kæmpe fedtblokader overalt i landets kloaksystemer – de såkaldte 'fatbergs'. Ifølge en artikel i Daily Tech i 2015 er vådservietterne skyld i, at ophobningen af hårdt affald på rensningsanlæg i New York er fordoblet siden 2008. Hele 3.115 kubikmeters affald graves fri om måneden.

Også i London har man stiftet bekendtskab med fænomenet ’fatbergs’. Her måtte man fjerne et ’fatberg’ på 15 ton i kvarteret omkring forstaden Kingston. På det tidspunkt fungerede kun 5 procent af rørets kapacitet, og var blokaden ikke opdaget tids nok, kunne hele kvarteret have stået under vand. Det tog seks uger at udbedre skaderne på kloaksystemet.

Årsagen til at disse ’fatbergs’ er, at producenterne i landene i stigende grad er lykkedes med at vildlede forbrugerne til at tro, at det, de skyller ud, ikke skaber problemer i afløbssystemet. Men ingen af de såkaldte ’flushabels’ holder, hvad de lover, fastslår Water U.K., Storbritanniens svar på DANVA, og produkterne overholder ikke de såkaldte Water UK SNAP guidelines.

Verdensomspændende kampagne

For at få større opmærksomhed på problemet har Water U.K. taget initiativ til, at organisationer i foreløbigt 23 lande sætter fokus på problemet og viser en international modstand mod de såkaldte ’flushables’. 

I den verdensomspændende kampagne gøres der opmærksom på, at det blot er tre ting, der er egnet til toiletskyl: pøller, pis og papir (’Only the 3 Ps’ på engelsk). Herudover peger kampagnen på nødvendigheden i, at alle servietter og personlige hygiejneartikler mærkes som ’Ikke egnet til toiletskyl’, og at forbrugere instrueres i, hvordan produkterne skal håndteres korrekt. For selvom de skylningsegnede produkter ifølge producenterne nedbryder sig selv i kloakkerne, har både erfaringer og flere uafhængige tests afvist den påstand.

Listen over lande, der deltager, omfatter Australien, Belgien, Canada, Karibien, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Israel, Japan, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, New Zealand, Polen, Portugal, Slovenien, Spain, UK, USA. Sammenlagt repræsenterer deltagerne 236 vandselskaber and 66 partner organisationer heriblandt miljøorganisationer.