DANVAs direktør Carl-Emil Larsen har holdt oplæg på konferencen iWater.

Her præsenterede han gode eksempler fra Danmark både indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning samt vandressource planlægning. 

Han fortalte, at vandforsyningen i Danmark er 100 % baseret på grundvand, og at vandforbruget kun er 106 liter pr. person pr. dag og lækagetabet i gennemsnit kun 7 %. De danske renseanlæg er meget effektive og udleder kun 30 % af den tilladte mængde kvælstof og fosfor ift. udlederkrav. Desuden producerer de energi.

Rammebetingelser og ledelse

I Danmark er flere ministerier involveret i forvaltning af vandsektoren. Carl-Emil Larsen fortalte om vandsektorloven og de økonomiske krav til den danske vandsektor, herunder prisloft, procedure for fastsættelse af takster, vandpriser og Hvile-i-sig-selv princippet.

DANVAs direktør fortalte, at de 120 største vandselskaber er medlem af DANVA, mens der findes 2300 små private vandforsyninger.  

Den danske model for ledelse af de kommunalt ejede vandselskaber har 3 niveauer:

  • Ejeren
  • Bestyrelsen
  • Daglig ledelse

Vandselskaberne har forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

Danske cases

DANVAs direktør fortalte om Københavns arbejde med klimatilpasning og samarbejdet mellem kommunen og HOFOR om opgaven, der rummer 300 projekter, som skal sikre hovedstaden mod skader fra fremtidige skybrud.  Klimaprojekterne realiseres over 20 år.

Klimatilpasning i Aarhus blev også præsenteret, herunder at åen både kan fungere som regnvandsbassin og medvirker til en høj livskvaliteten i byen.  Værdien af integreret planlægning af regnvand og spildevand samt intelligent styring af systemerne blev også fremhævet.

Carl-Emil Larsen fortalte også historien om det danske vandmiljø helt fra oprettelsen af verdens første miljøministerium og de første vandmiljøplaner i Danmark.

Læs mere

Læs Carl-Emil Larsens tale her.

Læs mere om konferencen på www.iwaterbarcelona.com