Youtube

For mindre end to uger siden udråbte Det internationale Energi Agentur den danske vandsektor – og specielt Marselisborg renseanlæg i Aarhus – som et forbillede for hele verden. I denne uge har ELN, Energy Live News sat fokus på det energineutral renseanlæg i Aarhus.

For mindre en to uger siden har Det internationale Energi Agentur (IEA) fremhævet den danske vandsektor som energieffektiv og specielt peget på Marselisborg Renseanlæg i Aarhus som eksempel på, at spildevandsrensningen i fremtiden kan blive energineutral.

I en pressemeddelelse fra miljø- og fødevareministeriet dengang udtaler adm. direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder:

”Vi oplever en kolossal interesse fra hele verden – ikke mindst USA – for at se, hvordan det er lykkedes os i Aarhus at omstille vores renseanlæg til at være energiproducenter i stedet for energislugere. På Marselisborg Renseanlæg producerer vi i dag 50 procent mere el, end anlægget forbruger. Det er helt unikt. Den overskydende el leverer vi ud til forbrugerne som grøn energi. Vi producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug. El og varme produceres udelukkende af det spildevand, vi får ind fra borgere og virksomheder”.

Britisk interesse for energineutralt renseanlæg

Nu får Marselisborg Renseanlæg igen international opmærksomhed.  Denne gang har det britiske website ELN, Energy Live News, lavet et indslag om anlægget og interviewet både Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard og adm. direktør Las Schrøder.  

Se indslaget her: http://www.energylivenews.com/2016/11/28/energy-neutral-wastewater-management-at-danish-city/

Den danske vandsektor bruger kun 1,8 procent af det danske el-forbrug

Vandsektoren er en af de mest energi-slugende brancher i verden. Globalt er det anslået, at vandsektoren bruger fire procent af det samlede el-forbrug om året. Det svarer til hele Ruslands el-forbrug. I EU og USA ligger tallet omkring tre procent. Men i Danmark bruger vandsektoren kun 1,8 procent af det danske el-forbrug, og tallet vurderes at ville dale betydeligt i de kommende år.

En rapport om den danske vandsektor viser, at hele den danske vandsektor kan blive energineutral inden for få år med den eksisterende teknologi. Spildevandsselskaberne vil kunne producere så meget energi, at det dækker energiforbruget i hele vandsektoren.

Kilde: mfvm.dk