I denne uge samles 450 vandeksperter til Danmarks største konference om vand. På Dansk Vand Konference 2016, der afholdes i Aarhus 8.-9. november, præsenteres seneste viden om vand, spildevand og klima. Konferencen, der arrangeres af vandsektorens brancheorganisation, DANVA, byder i løbet af to dage på 86 forskellige indlæg og arrangementer.

Direktør for DANVA, Carl-Emil Larsen er begejstret for den massive deltagelse.

Med Dansk Vand Konference har vi et synligt bevis for, at vandbranchen er stærk, og den står samlet. Deltagerne kommer her for at lære nyt og lære af hinanden, og den åbne dialog og det tætte samarbejde i branchen giver de bedste forudsætninger for, at vandselskaberne kan løse mange livsnødvendige opgaver for danskerne,” siger Carl-Emil Larsen.

Til trods for Danmarks størrelse er danske vandvirksomheder helt med i front, når det gælder eksport af vandteknologi. Den lå i 2009 på 12,3 mia. kr. I 2015 var den steget til 16,8 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 36,5 %, eller hvad der svarer til en gennemsnitlig årlig eksportvækst på 5,2 %. Til sammenligning lå stigningen i den totale eksport på omkring 2,5 % årligt.

Den danske vandsektor er særlig på en række punkter. Blandt andet inden for cirkulær økonomi, energibesparelser og energiproduktion gør Danmark sig bemærket. Fyrtårnsprojekter som Bio Refinery og struvit anlægget i Aarhus tiltrækker besøg fra hele verden”.

Mens energiforbruget i vandsektoren er faldet med 20% over de seneste 5 år, er det samtidig lykkedes vandselskaberne at producere mere energi, og 27% af den energi, der bruges i sektoren er egenproduceret, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. På sigt vil vandselskaberne også kunne være netto energiproducenter, uden at dette går udover den miljømæssige standard, vurderer ministeriet.

På Dansk Vand Konference 2016 præsenteres og diskuteres nogle af de nyeste teknologiske løsninger og viden om vand. Begge dele har betydning for danskerne via vandselskabernes arbejde herhjemme og Danmarks position på eksportmarkedet i forhold til verdens klimaproblemer.

I Danmark arbejder vandbranchen sammen, og vi har alle muligheder for at udvikle de allerbedste vandteknologiske løsninger herhjemme. Det vil vi udnytte, og med Vandvisionen 2025 har vi sammen med Dansk Miljøteknologi, Miljø- og Fødevareministeriet og DI har sat os det ambitiøse mål at skabe 4.500 arbejdspladser og fordoble eksporten,” siger Carl-Emil Larsen.

Dansk Vand Konference afholdes på Hotel Radisson Blu i Aarhus og åbner tirsdag den 8. november kl. 10.

Læs mere

Læs mere og se program for Dansk Vand konference her.