Foto: BIOFOS

Fremtidens renseanlæg skal udnytte alle ressourcer, tænke i genanvendelse og producere energi. Det mål kommer nu endnu tættere på, da BIOFOS sammen med bl.a. ARC har fået bevilliget godt 19 mio. kr. til et nyt projekt kaldet VARGA.

Et nyt stort millionprojekt skal sørge for, at ressourcerne i spildevand og affald udnyttes endnu bedre end i dag. Spildevandsvirksomheden BIOFOS er gået sammen med Amager Ressource Center (ARC), EnviDan, DTU Miljø og UNISENSE om at finde nye metoder til energiproduktion og genanvendelse, og har fået godt 19 mio. i støtte til projektet, der i alt har et budget på 84 mio. kroner.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der som led i deres MUDP-program har skudt de 19 mio. ind i projektet VAnd Ressource Genvindings Anlægget, VARGA.                                                                       

Udviklingschefen hos BIOFOS, Dines Thornberg, ser frem til at komme i gang med VARGA-projektet.

”Vi skal vende hele tankegangen, så vi fremadrettet tænker et renseanlæg som et ressourceanlæg. Projektet giver en unik mulighed for, at Danmark kan fremstå som et foregangsland, hvor vi både renser vand og udnytter ressourcerne i spildevandet,” siger han.

Samarbejde på tværs af sektorer

BIOFOS og ARC har det seneste år arbejdet sammen om at udvikle fælles koncepter for forbehandling og bioforgasning af madaffald.

”ARC ser frem til et spændende samarbejde om at få udnyttet byens organiske affald til biogas og gødningsprodukter til landbruget. Vi skal bl.a. etablere en dialog med landmænd på Sjælland om at udnytte næringsstofferne fra byens organiske affald. Det er en helt ny tilgang og uhyre vigtigt for at møde ressourcestrategiens krav,” fortæller miljø- og udviklingskonsulent hos ARC, Ida Leisner.

BIOFOS og det rådgivende ingeniørfirma EnviDan arbejder allerede sammen om kapacitetsundersøgelser på renseanlæggene i København.

”Vi ser store eksportperspektiver i Fyrtårnsprojektet VARGA inden for vores rådgivningsydelser som CO2 -neutral rensning, cirkulær økonomi, opgradering af biogas, avanceret onlinestyring samt leverancer af Salsnes filtre til optimering af kulstofhøst og opkoncentrering af primærslam, ” siger udviklingschef hos EnviDan A/S, Jeanette Agertved Madsen.

UNISENSE er eksperter inden for lattergasreduktion, der er vigtig i forbindelse med klimaneutralitet.

FAKTA om VARGA

VARGA står for VAnd Ressource Genvindings Anlægget.                                                                    

Hovedformålet med projektet er, at

  • udvikle essentielle dele af den cirkulære økonomi til energiproduktion og udnyttelse af næringsstofferne i byernes affald og spildevand til produktion af fødevarer
  • udvikle et koncept for opgradering af et konventionelt spildevandrenseanlæg til fremtidens Water Ressource Recovery Facility (WRRF).
  • Demonstrere dette på et af Danmarks største renseanlæg, der vil udgøre en showcase for dansk miljøteknologi i international størrelse.
  • Demonstrere synergier ved samarbejde om udnyttelse af ressourcer på tværs af vand- og affldssektorerne.

Projektet har et budget på godt 84 mio. Projektpartnerne betaler selv 65 mio. til projektet.

Penge bevilliget af MUDP

De godt 19 mio. kroner er bevilliget af Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske indsats kaldet Miljøteknologisk udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Miljøeffektive teknologier er teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det kan både være rensningsteknologier, mere miljøvenlige produkter, processer og teknologiske systemer samt mere effektiv håndtering af ressourcer. 

MUDP skal understøtte gennemførelsen af danske miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidig med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder. Dette skal ske ved at give tilskud til projekter, der kan levere reelle miljøforbedringer og samtidig styrke danske virksomheders grønne konkurrenceevne.

Kilde: BIOFOS