Foto: Ole Hartmann Schmidt.

Med viden og erfaringer følger også et stort ansvar for at dele dem med resten af verden. Sådan lød et af budskaberne, da borgmester Jacob Bundsgaard tirsdag aften bød velkommen til den første WEF konference udenfor USA. DANVA er medarrangør af konferencen, der foregår i disse dage i Aarhus under overskriften ”Great Water Cities Summit”.

Vand kan være motor for både økonomisk vækst og øget livskvalitet, og på konferencen er der inspiration fra både danske og udenlandske oplægsholdere, som deler ud af deres erfaringer og giver eksempler på innovation i vandbranchen samt konkrete eksempler på lokale innovative løsninger. Dem kunne deltagerne blandt andet opleve på konferencens første dag, hvor der var ekskursioner til Den Blå Rambla i Aarhus og Marselisborg Renseanlæg.

Tirsdag aften var Aarhus Kommune vært for en velkomstreception i Sunset Loungen på Aros, hvor borgmester Jacob Bundsgaard bød de godt 70 danske og internationale gæster velkommen til byen.

”Vand går aldrig af mode. Det er et emne, der har global topprioritet, og som aldrig har været så aktuelt og presserende som nu. Derfor er vi i dag også meget opmærksomme på værdien af vand, ikke blot som ressource, men også som noget, der kan bringe værdi i form af rekreative områder til gavn for byens borgere”, sagde borgmesteren og fortalte om byens historiske baggrund og det særlige bånd, Aarhus har til havet og vandet, som strækker sig helt tilbage til vikingetiden.  Derudover betonede han byens store ambitioner om at blive CO2-neutral i 2030 og Aarhus Vands mange nyskabende projekter.

”Det er vigtigt med konferencer som denne for at kunne udveksle viden og erfaringer. Og der hviler et stort ansvar på skuldrene af konferencens deltagere om at bidrage til svar og løsninger på verdens vandudfordringer”, sagde han i sin tale.

Ud over at styrke videndelingen og netværket på tværs af landegrænser, ser borgmesteren også WEF-konferencen som en mulighed for at præsentere nogle af de teknologiske løsninger, verden efterspørger, i et internationalt forum.

”Det giver en anledning og mulighed for at trække på den viden, der er rundt omkring i andre lande til at kunne udvikle vores vandforsyning og vores spildevands- og regnvandshåndtering. Og så er det en kærkommen lejlighed til at introducere nogle af de teknologer, vi bruger - og dermed også en mulighed for danske virksomheder til at introducere deres teknologier - til andre, der sidder og træffer beslutninger rundt omkring i verden”, sagde han og tilføjede, at han i slutningen af november rejser til Indien og Kina for at præsentere nogle af de danske vandteknologier og erfaringerne med at bruge dem.

Og netop vand og eksport af dansk vandteknologi har høj prioritet hos borgmesteren:

”Vi prøver at skabe nogle rammer, så danske virksomheder kan tale sammen. En af udfordringerne når man kommer udenfor Danmarks grænser er, at alting bliver meget større og det politiske setup bliver også lidt mere kompliceret. Hvis du bevæger dig i fx Indien eller Kina, så skal man kende de politiske beslutningsprocesser. Det gør, at vi er nødt til at arbejde sammen på kryds og tværs – både virksomheder, det politiske system og forsyningsselskaberne, for at sikre, at vi kan trænge igennem.

Enestående mulighed

Claus Homann, afdelingschef i Aarhus Vand og medlem af bestyrelsen i WEF var også begejstret over at have fået konferencen til Aarhus.

”Jeg synes, det er en international anerkendelse for Danmark. Især at DANVA og WEF har mulighed for at lave sådan et arrangement, som det her omkring Great Water Cities. Det er en enestående mulighed – og det er ikke noget, der kommer forbi h